Verklån

Åbo konstmuseums verksamhet och dess omfattande samling förvaltas av Konstföreningen i Åbo. Samlingens tyngdpunkt ligger vid inhemsk och nordisk bildkonst och den är speciellt känd för konstverk från den finska konstens guldålder, surrealistisk konst och popkonst. Även konstnärers självporträtt har fått en viktig roll i samlingen. Nuförtiden omfattas samlingen av närmare 7 000 konstverk.

Verk ur Åbo konstmuseums samlingar lånas ut till andra utställningsarrangörer med professionell museipersonal och faciliteter som uppfyller museala krav. Verklånen till inhemska och utländska museer behandlas från fall till fall. En skriftlig låneanhållan riktas till museichef Kari Immonen senast sex månader före lånetidens början.

ÅBO KONSTMUSEUM
museichef Kari Immonen
Auragatan 26
20100 Åbo, Finland

Tel. +358 2 2627 099
GSM: +358 44 312 2256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020