Utställningar
DE FYRA ELEMENTEN 

23.11.2018 –

På den nya samlingsutställningen får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider. Läs mer


HANNALEENA HEISKA
8.2–19.5.2019

Hannaleena Heiska (f. 1973) inspireras ofta av populärkulturens bildgalleri och genrer. Hon arbetar med verksviter som ofta knyter an till vetenskapens möjligheter och livets och tillvarons mysterier. I hennes fantasifigurer möts heavymusikens tungsinta dysterhet och kitschens känslosamma romantik. Ibland rör sig konstnären i storstadsnattens regn och dis, i Blade Runner-anda. Den krävande alla prima-teknik som hon använder ger verken mjukhet, lätthet och flykt. Utställningen består av målningar och teckningar, de tidigaste från år 2007 och de nyaste från 2018.

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif  

 

ANNA REIVILÄ: NOMAD  
8.2–31.3.2019

Nomad syftar på en inte fast bosatt, kringvandrande person men också på det arbetssätt som kännetecknar fotografen Anna Reivilä. De svartvita naturbilderna, som hyllar den japanska repkonsttraditionen, kräver också ofta flera veckors vandringar i obebodda trakter. På utställningen fortsätter verken den resa som inleddes med fotograferingsfärderna.

 

pimiologo.jpg

SARAH CHOO JING: WEAR YOU ALL NIGHT
8.2–31.3.2019

Wear You All Night (2017) är en voyeristisk och intim skildring av ensamhet och alienation i det urbana livet i dag. De sysslor som kvinnan och mannen i sina hotellrum utför avspeglar varandra men möts aldrig. Kamerans melankoliska blick dröjer vid det sensuella, vid lyxen i de tillfälliga rummen avsedda för genomresa.

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019