Utställningar
UPPTÄCKTSFÄRDER

Lars Göran Johnssons samling
24.1–17.5.2020

Lars Göran Johnsson har samlat konst i nästan 70 år och hans upptäcktsfärder, som har sin grund i skönhetslängtan, har resulterat i en av de betydelsefullaste privatsamlingarna i vårt land. Dess mångsidighet vittnar om samlarens rörliga liv och om hans intresse för aktuella fenomen. Johnssons arbete som läkare och forskare förde honom på 1970-talet till USA där han fördjupade sin relation till den abstrakta konsten. Senare slog han ned sina bopålar i Finland och Frankrike, och hans samling har utökats bland annat med nordisk expressiv föreställande konst och fotografier från vår egen tid. År 2016 donerade han sin alltjämt växande samling till Åbo konstmuseum och den aktuella utställningen fyller nu museets bägge våningar och öppnar utblickar mot den internationella modernismen och samtidskonsten.

Läs vidare
 

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif

SATU RAUTIAINEN
VILLAGE BOHEMIAN
24.1–22.3.2020

Satu Rautiainen målar med akvarell och olja på papper och granskar målningens två- och tredimensionalitet. På utställningar skapar hennes verk ofta måleriska rum. Village Bohemian rör sig i gränstrakterna mellan kreativ galenskap och lek. Målningarna knyter an till samhälleliga teman, till exempel utstötthet, hemlöshet och melankoli, men de berättar också om frihet och en brinnande känsla för att skapa.

Läs vidare

pimiologo.jpg     

CLÉMENT COGITORE
LES INDES GALANTES
24.1-22.3.2020

Les Indes Galantes (2017) tolkar Jean-Philippe Rameaus operabalett från år 1735 genom krumping. Denna gatudans karakteriseras av aggressiva rörelser och uppstod på 90-talet i Los Angeles ghetto som en fredlig manifestation mot det polisvåld som riktades mot de färgade. De unga dansarnas battle, som  förkroppsligar rasbetingade, socioekonomiska och politiska spänningar, har skapats enligt verkets ursprungliga libretto.

Läs vidare

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020