Stipendier

Dahlström Eminentia 2019

Konstföreningen i Åbo, som förvaltar Åbo konstmuseum, har tilldelat det första Dahlström Eminentia-priset på 15 000 euro till bildkonstnären, KoM Anna-Maija Aarras. Priset delas ut vart tredje år till en konstnär som är verksam i Åbo för ett förtjänstfullt konstnärligt livsverk. Priset utdelas ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi och det fortsätter Dahlströms arv som exceptionellt betydande mecenater för konst och vetenskap från Åbo.

Anna-Maija Aarras arbetar huvudsakligen med textilier. I hennes verk kombineras ett sinne för skönhet, en känsla för material och en uppskattning av hantverk. Motiveringen till priset är den höga kvaliteten i Aarras omfattande produktion, en fortsatt aktiv konstnärskarriär och att hennes sätt att skapa och tänka är aktuella i relation till den samtida debatten och konsten.

Stipendier

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten. Ansökstiden har tagit slut. Nästa gång kan Konstföreningens stipendier sökas våren 2020. 

1 x 10 000 ¤ ur Magnus och Ellen Dahlströms fond
1 x 5 000 ¤ ur Helena Bruuns fond
5 x 1 000 ¤ resebidrag
6 x 500 ¤/månad residensbidrag till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens (3 x 3 månader och 3 x 6 månader)

Resebidraget kan sökas för presentation av egna verk eller uppträdande på separatutställning eller grupputställning, olika festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet. Resebidraget kan användas endast för utgifter som orsakas av konstnärens eller arbetsgruppens resa och inkvartering samt transporten av konstverken och försäkringskostnaderna. Residensbidraget är avsett för residensresorna och residenshyran.

Beviljade stipendier

2019

Föreningen beviljade 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond till arbetsgruppen Markku Laakso och Annika Dahlsten. 5 000 euro ur Helena Bruuns fond gick till bildkonstnären Teija Lehto. Dessutom beviljade Konstföreningen Hertta Kiiski ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Kiiski arbetar som stipendiat på Henry Lönnfors ateljé under åren 2018–2020.

Resebidraget på 1 000 euro för presentation av egna verk eller uppträdande på utställningar, festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet beviljades till Jan-Erik Andersson, Sini-Meri Hedberg, Sanna Kananoja, Tuuli Meriläinen och Sebastian Ziegler. Residensbidraget på 1 000 euro för internationella residens gavs till Marjatta Holma, Petra Kallio och Eero Merimaa.
 

2018

Föreningen beviljade 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond till kurator Mari Krappala och hennes arbetsgrupp Merisiskot med bildkonstnärerna Elina Ruohonen och Tiina Vainio. 5 000 euro ur Helena Bruuns fond gick till Antti Turkko. Dessutom beviljade Konstföreningen Hertta Kiiski ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Kiiski arbetar som stipendiat på Henry Lönnfors ateljén under åren 2018–2020.

Det nya resebidraget på 1 000 euro beviljades till Lilli Haapala, Saara Ilveskorpi, Mikko Paakkola, Sirpa Särkijärvi och arbetsgruppen Rita Vaali & Antti Jussila. Residensbidraget på 1 500 euro gavs till Marjatta Holma och Sirkku Ketola.

2017 

Konstföreningen i Åbo beviljade Okko Pöyliö 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Appu Jasu 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Nestori Syrjälä ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. I år inkom 33 ansökningar inom utsatt tid.

2016

Konstföreningen i Åbo beviljade Erika Adamsson 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Marjatta Holma 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Nestori Syrjälä ett stipendium på 12 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Syrjälä arbetar åren 2015–2017 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén i bostadsaktiebolaget Albatrossen i Puolalaparken. Totalt 34 ansökningar inlämnades under ansökningstiden.

2015

Totalt 36 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Åbo konstförening beviljade Hertta Kiiski 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Rita Anttila 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

2014

Totalt 38 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade arbetsgruppen Antti Jussila & Jari Kallio 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och Sirkku Ketola 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom beviljade Konstföreningen Erkki Nampajärvi ett stipendium på 10 000 euro ur Henry Lönnfors fond. Nampajärvi arbetar åren 2012–2014 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2013

Totalt 31 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Minna-Maija Lappalainen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Elina Ruohonen. Dessutom beviljade Konstföreningen Erkki Nampajärvi ett stipendium på 10 000 euro för konstnärligt arbete ur henry Lönnfors fund. Nampajärvi arbetar åren 2012–2014 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén. 

2012

Totalt 22 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Merja Pitkänen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Jouna Karsi.

2011

Totalt 27 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Erkki Nampajärvi. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Sirpa Särkijärvi.

2010

Totalt 43 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till IC-98 (Visa Suonpää och Patrik Söderlund). Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Sirkku Ketola. Dessutom beviljade Konstföreningen Hanna Seppänen ett stipendium på 10 000 euro för konstnärligt arbete ur Henry Lönnfors fond. Seppänen arbetar åren 2009–2011 som Konstföreningens stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén.

2009

Totalt 34 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 5 000 euro till Emilia Ukkonen. Ur Helena Bruuns fond beviljades 5 000 euro till Jorma Hyttinen.

2008

Totalt 30 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms fond 2 500 euro till Annika Dahlsten och 2 500 euro till Tamara Piilola. Ur Helena Bruuns fond beviljades 2 500 euro till Marita Mikkonen och 2 500 euro till Susanna Nevado.

2007

Totalt 45 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms och Helena Bruuns fonder till följande bildkonstnärer: Markku Laakso 5 000 euro för konstnärligt arbete och kostnader av en utställningspublikation, Mailis Saralehto 3 000 euro för produktionskostnader av ett videoverk och Paula Ollikainen 2 000 euro för konstnärligt arbete.

2006

Totalt 44 ansökningar inlämnades under ansökningstiden. Konstföreningen i Åbo beviljade stipendier ur Magnus och Ellen Dahlströms och Helena Bruuns fonder till följande bildkonstnärer: Umppa Niinivaara 4000 euro, Katri Sipiläinen 3000 euro, Anna-Maija Aarras 2500 euro och Suvi Aarnio 500 euro.

Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys

Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys grundades år 1891 för att främja konstintresset, förståelsen för konst och konstutövandet i Egentliga Finland samt för att upprätthålla en konstsamling. Ansvarig för verksamheten har varit Åbo konstmuseum, som sedan 1904 funnits på Puolalabacken. Bröderna Ernst och Magnus Dahlström lät bygga huset och donerade det till Åbo stad att brukas för Konstföreningens konstmuseiverksamhet.

Magnus och Ellen Dahlström

Kommerserådet Magnus Dahlström  (1859–1924) skötte tillsammans med sin bror Ernst Dahlström (1846–1924) det aboensiska handelshuset C. M. Dahlström från och med år 1881. Handelshuset hade utvecklats till ett mångsidigt företag som sysslade med sjöfart och industriell verksamhet och hade andelar i industrier i många olika branscher. Magnus Dahlström ledde länge också Aura sockerbruk och investerade medel i Åbos första elbolag. Förutom kända affärsmän var bröderna också välkända mecenater och deras stora donation möjliggjorde byggandet av Åbo konstmuseum.

Magnus hustru Ellen tillhörde, liksom brodern Ernsts maka, affärsmannasläkten Julin. Magnus och Ellen Dahlström hade inga barn och de efterlämnade största delen av sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Svenska Teater och Konstföreningen i Åbo. Konstföreningen utdelar årligen ett stipendium ur Magnus och Ellen Dahlströms fond åt en aboensisk bildkonstnär.

Helena Bruun

Åbobon Helena Bruun (1920–1999) härstammade på mödernet från släkten Rosenlew. Hon var filosofie magister med konsthistoria som huvudämne och tjänstgjorde som lektor i svenska vid olika läroverk i Salo. Bruun ansåg sig vara självlärd som konstnär trots att hon redan som sextonårig gymnasist gått i Ritskolan i Åbo. Hon föredrog oljefärgstekniken men målade också akvareller och gjorde på äldre dagar även grafik. Helena Bruuns motivval omfattar landskap, stadsvyer, blommor, djurmotiv och porträtt, de sist nämnda utförda med stor konstnärlig frihet. Hon målade även utomlands, i Rom och Paris samt på Capri. Till sina färgmättade målningar som var utförda med breda, energiska penselstråk fick hon influenser av impressionisterna och Vincent van Gogh. Hon hade separatutställningar i Åbo, Salo, Helsingfors och Stockholm. Konstföreningen utdelar årligen ett stipendium ur hennes fond åt en aboensisk bildkonstnär.

Related documents:

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020