SKOLOR

Åbo konstmuseum önskar daghems-, skol- och studerandegrupper varmt välkomna till museet för att bekanta sig med våra konstskatter! Här hittar du information om våra guidningar för skolgrupper och material som kan används då ni förbereder er inför museibesöket. Man kan även besöka museet på egenhand, utan guidning. Då har läraren som bokat gruppbesöket möjlighet att avgiftsfritt bekanta sig med utställningen för att planera undervisningen. Kom ihåg att på förhand meddela museet om när gruppen anländer!

Besöket vid Åbo konstmuseum är gratis för alla skolelever under 16 år och för studerande på andra stadiet bosatta i Åbo. Biljettpriset för studerande är 6 euro.

INFOTILLFÄLLE FÖR LÄRARE (PÅ FINSKA)
Varje vår och höst ordnas det infotillfällen för lärare gällande aktuella projekt och kommande utställningsverksamhet. Nästa infotillfälle är 12.2. kl. 17.00 vid museet. Det bjuds på kaffe då man anländer, varefter vi bekantar oss med vårens utställningar.

ANSLUT DIG TILL LÄRARNAS MAILINGLISTA
Om du vill få information om vår pedagogiska verksamhet, kan du ansluta dig till vår mailinglista för lärare: elli.liippo@turuntaidemuseo.fi

ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESÖKET
* Man kan förbereda sig inför museibesöket genom att på förhand bekanta sig med utställningen, antingen vid museet eller på museets webbsidor.
* Det lönar sig att repetera vilka regler som gäller i museet, så att besöket fortlöper på ett trevligt sätt. För att undvika skador rör vi oss lugnt och alltid under ledning av läraren/guiden.
* Man får inte röra vid konstverken. Också spår som inte går att se med bara ögat kan leda till att verket skadas. Ramen är ofta också en del av det ursprungliga verket.
* I utställningssalarna kan man skissa och skriva anteckningar, men man måste skilt komma överens om andra aktiviteter. Från kassan kan man vid behov låna skrivunderlag.
* Eleverna är på lärarens ansvar under hela museibesöket.

NÄR DU ANLÄNDER VID MUSEET
* Anmäl dig först vid kassan och meddela hur stor gruppen är och betala för en eventuell guidning.
* Om ni har bokat en guide väntar hen vid museets kassa.
* Det lönar sig att leda gruppen till klädförvaringen, där man kan lämna ytterkläder och väskor.
* Eventuellt extramaterial och skrivunderlägg får du från museets kassa.
* Tveka inte att fråga personalen om du behöver hjälp med något.

Välkommen till Åbo konstmusem!

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020