Samlingen

Den kvalitativa, mångsidiga samlingen som Åbo konstmuseum - regionkonstmuséet för Egentliga Finland samlat i över 100 års tid står som basis för hela museiverksamheten. Den gott förvaltade samlingen har blivit en viktig del av vårt nationella kulturarv.

Åbo konstmuseums verksamhet och dess omfattande samling förvaltas av Konstföreningen i Åbo. Samlingens tyngdpunkt ligger vid inhemsk och nordisk bildkonst och den är speciellt känd för konstverk från den finska konstens guldålder, surrealistisk konst och popkonst. Även konstnärers självporträtt har fått en viktig roll i samlingen. Nuförtiden omfattas samlingen av närmare 7 000 konstverk.

See även:

Samlingens pärlor
Konstmusei Vänners samling
Henry Lönnfors miniatyrsamling
Lars Göran Johnssons samling till Åbo konstmuseum

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020