Läget

Åbo konstmuseums nationalromantiska granitborg har ett väl synligt läge och lockar till vandring från Salutorget längs Auragatan upp till den grönskande Puolalaparken. Sett från Salutorget reser sig museets fasad vid ändan av Auragatan på adressen Auragatan 26.

Hitta museet på guidekartan

Konstmuseets gårdsplan är reserverad för museets bruk, med undantag av invalidparkeringen, som sett från Auragatan ligger till höger om trappan vid huvudentrén. Det finns många avgiftsbelagda parkeringsplatser i museets närhet. Inuti Puolalaberget finns parkeringsgrottan P-Louhi (ingång vid Västerlånggatan 12 b) med mera parkeringsmöjligheter. 

Till fots från busstationen och från centraljärnvägsstationen tar det circa 10 minuter, från Salutorget bara 5 minuter.

Museets entré för rörelsehämmade finns till höger om fasadentrén. Mera om detta under rubriken Hinderfri tillgänglighet.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020