Kommande

RUT BRYK: DEN MAGISKA LÅDAN
26.1–13.5.2018

Rut Bryk (1916–1999) förnyade den moderna finländska keramikkonsten. Hennes tidiga, till storleken små alster med färggrann och berättande framtoning följdes av monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen. Trots att många av Bryks detaljrika verk kan te sig abstrakta vid första anblick fjärmade hon sig aldrig från det föreställande.

 

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif 

   
NOORA SCHRODERUS: HUNDUTSTÄLLNING
17.11.2017–7.1.2018

Hunden är en väsentlig del av människans kultur, både i forntiden och i nutiden. Materialet till verken i skulptören Noora Schroderus Hundutställning kommer dels från konstnärens egna hundar, dels från lurviga donationer av andra hundar.

pimiologo.jpg  

   

MARJO LEVLIN: DIVIDUAL INDIVIDUAL II
17.11.2017–7.1.2018    

Dividual Individual (2017) granskar rasbiologin och det forsknings- och upplysningsarbete som Florins kommitté (nuvarande Föreningen Folkhälsan) utförde i Svenskfinland åren 1913–16.  Förutom av arkivmaterial illustreras verket också av fjärilar, för den förste professorn i genetik i Finland Harry Federley, anhängare av eugeniken och sekreterare i Florins kommitté, var  ursprungligen en internationellt erkänd zoolog och fjärilsforskare.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014