Henry Lönnfors ateljé

Henry Lönnfors (1939–2004) var Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare, och i enlighet med hans testamente inrättade Konstföreningen år 2004 en ateljé som bär hans namn. Konstföreningen i Åbo grundades år 1891 och den förvaltar Åbo konstmuseums verksamhet. Åbo konstmuseum öppnades för allmänheten 1904.

Henry Lönnfors ateljé ligger i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken. Byggnaden är ritad av arkitekt Frithiof Strandell (1865–1925). Bostadsaktiebolaget Albatross blev färdigt 1910. Vindsateljén har en kokvrå och omfattar ca 30m². Lägenheten är avsedd enbart för arbete, inte för boende. På basis av ansökningar utser styrelsen för Konstföreningen i Åbo en konstnär som får disponera ateljén som arbetslokal i tre år. Alla bildkonstnärer kan ansöka om stipendiet. Den som väljs till stipendiat får disponera ateljén avgiftsfritt.


Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat 2018–2020
Hertta Kiiski

Styrelsen för Konstföreningen i Åbo, som är Åbo konstmuseums huvudman, valde bildkonstnären Hertta Kiiski till Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat 2018–2020. Kiiski (f. 1973) arbetar med foto, rörlig bild, objekt, rum och ofta med sin dotter. Hennes verk granskar empatin och relationerna mellan människorna, det icke-mänskliga och rummet. Kiiski avlade examen som bildkonstnär vid Åbo Konstakademis avdelning för fotokonst år 2012 och magisterexamen i bildkonst vid Bildkonstakademins avdelning för rum-tid-konst år 2015. Alltsedan 2009 har hon aktivt presenterat sina arbeten på flera gallerier och museer i Finland och utomlands, senast i Åbo på galleriet i Gamla Rådhuset hösten 2017. I sommar kommer verk av henne att ställas ut på Wäinö Aaltonens museum och på Forum Box i Helsingfors. Kiiskis produktion presenteras också i Kehrer Verlags fotoböcker Archive Play (2014) och I Was an Apple and I Got Peeled – But It Was a Good Thing (2016). www.herttakiiski.com

Stipendiaterna

2005–2008  Kati Immonen
2009–2011  Hanna Seppänen
2012–2014  Erkki Nampajärvi
2015–2017  Nestori Syrjälä
2018–2020  Hertta Kiiski

Henry Lönnfors (1939–2004)

Vasafödde juris doktorn Henry Lönnfors utförde sitt livsverk i huvudsak i Åbo, vid Åbo Akademi. Han arbetade som sekreterare för kanslern vid Åbo Akademi. Före det arbetade han som överassistent i handelsrätt och skötte en biträdande professur i handelsrätt. Han var samhällsengagerad och innehade många förtroendeposter. Kulturen, i synnerhet antikviteter och konst, var Henry Lönnfors stora passion. Han testamenterade sin miniatyr- och konstsamling till Åbo konstmuseum. Stadsmuseet i Heinola fick lösöret från hans hem och sin stora boksamling testamenterade han till det vetenskapliga biblioteket Tritonia i födelsestaden Vasa. Henry Lönnfors miniatyrsamling visas för första gången i offentligheten på Åbo konstmuseum 18.9.2009–28.11.2010. I samband med utställningen publicerar Åbo konstmuseum boken Amour unit deux c½urs – Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma, Henry Lönnfors miniatyrsamling.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020