GUIDNINGAR

GUIDNINGAR FÖR SKOLOR OCH DAGHEM
Åbo konstmuseum erbjuder givande guidningar till stöd för förskolors, grundskolors samt gymnasiers och yrkesinstituts undervisning. Under guidningen bekantar ni er med museets olika utställningar enligt eget önskemål. Välkomna att trivas och lära er i en inspirerande museiomgivning!

UPPLEVELSESTIGEN
I samband med Upplevelsestigen får grundskoleelever från Åbo bekanta sig med bland annat stadens olika kultursevärdheter. Åbo konstmuseum medverkar i Upplevelsestigen för åk 2, och är även ett valbart besöksalternativ för åk 7 och åk 8.

Åk 2: Upptäcktsfärd i museet. Under guidningen blir vi bekanta med museet och koncentrerar oss på några av konstsamlingens viktigaste verk. “Konstnärens verktygslåda” erbjuder under besöket ett konkret sätt att förhålla sig till konstverken med hjälp av olika material och föremål.

Åk 7: Nutidskonst sedan 1904. Vi bekantar oss med museets uppgift att samla, bevara och ställa ut konst. Hur har konsten förändrats sedan museet invigdes och hur speglar detta sin egen tid? Varför bevarar vi konst för kommande generationer? Vad är en klassiker och hur uppstår den? Under besöket ser vi både äldre konst och nutidskonst.

Åk 8: Konst och identitet. Under guidningen funderar vi på vilket sätt bildkonsten och arkitekturen var en del av det nationella uppvaknandet samt nationens uppkomst under tiden före Finlands självständighet. 

BILDANALYSGUIDNING
Under guidningen som lämpar sig för bildkonst- och modersmålsektioner i gymnasier eller i yrkesskolor koncentrerar man sig på att tolka bilder genom övningar. Inlärningen sker genom diskussion och genom att eleverna själv får göra saker. En väl insatt guide leder gruppernas arbete. Bildanalysguidningen tar ca 45-60 minuter beroende på hur lång tid gruppen har till sitt förfogande.

BOKA EN GUIDNING
Boka per telefon: museets kassa, tfn (02) 2627 100 (ti–fre 11–19, lö–sö 11–17) eller per e-post: info@turuntaidemuseo.fi. Det lönar sig att boka guidningen ca en vecka på förhand.

Guidningarna för skolor räcker 45-60 minuter, för daghem 30 minuter. Gruppernas maxstorlek är 30 elever. Guidningar fås på finska, svenska, engelska, ryska och teckenspråk. För mer information samt bokning av teckenspråksguidning, kontakta Heli Rupponen: helirupponen@msn.com.

PRISER
Guidning för daghem: 25 euro
Guidning för skolor: 35 euro
Upplevelsestigen: 35 euro

För gymnasie- och yrkesskole-elever från Åbo, samt för lärare som följer med grupperna, är inträdet alltid gratis. För andra över 16-åriga studeranden kostar inträdet 7 ¤/person.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020