Guidningar

GUIDNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN

Guidningar för allmänheten bekantar besökarna med huvudutställning men också allmänhetens önskemål tas i mån av möjlighet i beaktande. Guidningar tar ungefär en timme och är tillgängliga för alla. De kräver ingen tidsbokning och man kan delta i dem med museibiljett.

På svenska den första och tredje söndagen i varje månad kl. 15
På finska söndagar kl. 13 och 14

GUIDNINGAR PÅ BESTÄLLNING

Upplev museet under ledning av en kunnig guide! En guidad rundvandring räcker ungefär en timme. Under guidningen bekantar ni er med utställningarna och museibyggnaden. Gruppens egna önskemål gällande innehållet kan också framföras i förväg. Gruppens maximistorlek är 25 personer/guide. Guidningar ges på finska, svenska, engelska och ryska.

Vi erbjuder också färdiga temaguidningar, bl. a.

KONSTENS HUS
Åbo konstmuseum öppnades år 1904, och är därmed Finlands nästäldsta konstmuseum. Under guidningen får vi höra om museibyggnadens historia, och bekanta oss med dess arkitektur.


GUIDNINGARNAS PRIS

Vardagar 65 euro (+ inträdesavgifter)
Under veckosluten 90 euro (+ inträdesavgifter)
För skolor 35 euro
Upplevelsestigen för Åboskolors årskurser 2, 7 och 8 35 euro
För daghem 25 euro

BILDANALYSGUIDNING

Under guidningen som lämpar sig för bildkonst- och modersmålsektioner i gymnasier eller i yrkesskolor koncentrerar man sig på att tolka bilder genom övningar. Inlärningen sker genom diskussion och genom att själv få göra saker. Bildanalysguidningen tar ca 45-60 minuter beroende på hur lång tid gruppen har till sitt förfogande.

Bildanalysguidningsavgiften för skolor är 35 euro (+ möjliga inträdesavgifter). För gymnasie- och yrkesskole-elever i Åbo är inträdet alltid gratis och för andra över 16-åriga studeranden kostar inträdet 7 ¤/person.

BOKNINGAR
museets kassa, tfn (02) 2627 100 (ti–fre 11–19, lö–sö 11–17) eller info@turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020