Åbo konstmuseum år 2014
08.01.2014

Från sval marmor till explosiv pop


Under år 2014 erbjuder Åbo konstmuseum utställningar för vänner av såväl äldre konst som alldeles ny samtidskonst. Året inleds 24.1 med Emil Wikström, guldålderns populäraste skulptör. Utställningen Skönhet i sten visar också den kände monumentalskulptörens mjukare sida, som kommer fram särskilt i de romantiserade marmorskulpturerna. Under sommaren presenteras fotokonstnären Esko Männikkö som representerar den finska nutidskonstens elit ute i världen. Hans retrospektiva utställning Time Flies återger den finska landsbygden, ett motiv som blivit Männikkös varumärke, men också andra teman som konstnären intresserar sig för. På hösten står isländske Erró i tur. Han är ett av postmodernismens och popkonstens stora namn, och hans barockaktigt rika bildvärld exploderar i ett verkligt ymnighetshorn som flödar över av anspelningar.

I Studion presenteras under 2014 främst inhemsk nutidskonst. Året börjar 24.1 med Mika Karhus mörkt tecknade värld och senare på våren presenteras Kukka-Maria Rosenlund, som avlägger sin examen vid Åbo Konstakademi och i sina fotografier utreder sin släkthistoria. På sommaren är det fest med den danska konstnärsduon Hesselhold & Mejlvang då deras installation Pomp and Ceremony intar Studion. På hösten får vi se Anni Leppänens s.k. Helsinki School foton som haft framgång också ute i världen. Ett gott slut på året blir det med Tapani Kokkos karnevalistiska träskulpturer.

Mörkrummets video- och mediekonstserie utgår år 2014 inte från geografiska områden utan kartlägger i stället det stora okända med människosinnet och fantasin som teman. Serien inleds 24.1 med amerikanen John Menicks kollage om Sigmund Freuds postuma liv på vita duken. Maija Timonen fortsätter djupdykningen ner i själens avgrunder med sitt verk Aune, or On Effective Demise. Mitt i sommaren presenterar nutidskonstens superstjärna Katarzyna Kozyra från Polen sin fantastiska sagovärld, och på hösten får vi ta del av den isländska konstnärsduon Rammatiks experimentella kortfilmer med kärva med visuellt svindlande vyer. Serien avslutas med svala rymdstämningar i sällskap med Lauri Astalas Transit.

2014 TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGARNA

Emil Wikström: Skönhet i sten
24.1–27.4
Skulptören Emil Wikström (1864–1942) ihågkoms speciellt för sina offentliga monument och som skapare av ett finländskt, nationalromantiskt bildgalleri. Den från Åbo härstammande Wikström blev under 1800-talets slut den mest populära skulptören av den finska konstens guldålder. Det har förflutit 150 år sedan konstnärens födelse och under jubileumsåret koncentrerar man sig på Wikströms fria skulpturer. Nationalromantiken och realismen låg Wikström nära hjärtat men han skapade även flera romantiserade kvinno- och barnskulpturer i vilka man kan skönja hans känsligare sida.

Esko Männikkö: Time Flies

16.5–14.9
Esko Männikkö (f. 1959) nådde internationell framgång tidigt i sin karriär. Nu visas hans fotografier för första gången i Finland som en omfattande retrospektiv helhet. Männikkö har blivit känd för sina skildringar av den finländska landsbygden och dess människor. Konstnärens seriella arbetsmetod genomsyras av respekt gentemot motivet. Det förtroende som uppstår gjuter en speciell och intim känsla i fotografierna.

Erró
3.10.2014–25.1.2015
Isländske Erró (f. 1932) räknas till popkonstens och postmodernismens stora namn. Hans barocka verk som sjuder av detaljer bottnar både i den europeiska konsttraditionen och i mediernas och populärkulturens bildspråk. I sina ofta samhällskritiska verk kommenterar Erró världspolitiska händelser, maktförhållanden och dagens konsumtionskultur.

2014 SAMLINGEN

Samlade verk
-2.11.2014
Samlade verk presenterar arbeten ur Åbo konstmuseums samling med utgångspunkt i berättelsetemat. Utställda är ett hundratal verk som representerar både den äldre konstens litterära favoritteman och mer personliga berättare inom nutidskonsten. Utställningen visar hur välkända berättelser och litterära gestalter lever inom bildkonsten och hurdana nya och okända historier konstnärerna berättar. Betraktaren gör en upptäcktsfärd såväl bland museets verk som i sin egen fantasi.

Den nya samlingsutställningen 21.11.2014-

2014 STUDION

Mika Karhu: Emotionellt scenario 24.1–9.3
Kukka-Maria Rosenlund 14.3–27.4
Hesselhold & Mejlvang: Pomp and Ceremony 16.5–14.9
Anni Leppälä 3.10–16.11
Tapani Kokko 21.11.2014–4.1.2015

2014 MÖRKRUMMET video- och mediakonst

John Menick: Starring Sigmund Freud 24.1–9.3
Maija Timonen: Aune, or On Effective Demise 14.3–27.4
Katarzyna Kozyra Summertale 16.5–14.9
Rammatik 3.10–16.11
Lauri Astala: Transit 21.11.2014–4.1.2015

Ytterligare uppgifter
Amanuens Annina Sirén
+358 (0)2 2627 094 eller +358 (0)50 356 8800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi

Pressbilder

Följa oss på
www.facebook.com/turkuartmuseum
http://pinterest.com/turkuartmuseum
http://instagram.com/turkuartmuseum

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018