MÖRKRUMMET Maija Timonen: Aune, or On Effective Demise 14.3-27.4.2014
07.03.2014

M A I J A  T I M O N E N
Aune, or On Effective Demise

Åbo konstmuseum, Mörkrummet 14.3 - 27.4.2014

Medieinformation torsdag 13.3.2014 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo).
Konstnärsträff (på finska) torsdag 13.3 kl. 14 på Bildteatern vid Åbo konstakademi (Slottsgatan 54).
Vernissage torsdag 13.3 kl. 18-20. Konstnären är närvarande vid evenemangen. Välkommen!


Mörkrummets utställningsserie med media- och videokonst koncentrerar sig under 2014 på människosjälens fantastiska inbillningsförmåga. Näst ut i serien är Maija Timonens 57-minuter långa verk Aune, or On Effective Demise (2013).

Verket, som imiterar formen av en kärlekshistoria, berättar om 1800-talskvinnan Aune som är sängliggande och som lever under amputationshot. Hennes tillvaro präglas av ett känslornas virrvarr där verklighet och dröm blandas och där såväl tids- som rymdsuppfattningen dunklas. Framtiden och en icke-framtid möts i Aunes fantasivärld som är en sammansmältning av 1800-talets värld och ett nutida London. Samtidigt börjar de metaforiska nivåerna av Aunes sjukdom reflektera en mer omfattande psykisk lemlästning. Kärlekshistorien blir till en film om ekonomi, sex och död. Verket har hämtat inspiration från Immi Helléns flickbok Aune (1896) och det behandlar det nutida västerländska förhållandet mellan subjekt och objekt. Verket utmärks av grundtanken om en marknadsekonomisk knapphet samt objektifieringen av människoförhållanden.

Aune, or On Effective Demise binder samman olika visuella register från det sceniska till material som filmats med mobilkameror och datorskärmar. Dessa skärmar fungerar som portaler till andra världar men samtidigt öppnar de dörren till Aunes sinnevärld som fylls av främmande, beräkneliga tankar och föreställningar. Är känslorna hennes egna? Är allt sist och slutligen ett dåligt skämt?

I sina filmer behandlar Maija Timonen (f. 1977) frågor som representation och indirekthet på ett sätt som blandar klassisk fiktion med ett essäistiskt berättarsätt. En mångfacetterad reflexivitet utgör kärnan i hennes verk: samhälleliga, ekonomiska och teknologiska perspektiv och faktorer påverkar kvinnokroppen och kvinnors känslomässiga värld. Timonen har länge fungerat som skribent och kritiker och år 2010 har hon avlagt doktorsexamen vid Slade School of Art i London. Timonen har arbetat vid Bildkonstakademin i Finland och hon har även föreläst vid flera konstskolor i Stor-Britannien. Hon bor i London och i Helsingfors.

Aune, or On Effective Demise har producerats med stöd från Arts Council of England, AVEK, The Elephant Trust och Alfred Kordelins stiftelse.

Ytterligare uppgifter
Amanuens Annina Sirén
+358 (0)2 2627 094 eller +358 (0)50 356 8800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi
www.maijatimonen.info

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018