Konstvärderingsdag lö 12.4 kl. 11-17
07.04.2014

ÅBO KONSTMUSEETS KONSTVÄRDERINGSDAG LÖ 12.4 KL. 11–17

Hämta ett konstverk i din ägo för en konsthistorisk värdering! Åbo konstmuseum värderar åter konstverk lördagen den 12.4 kl. 11–17. Fokus ligger på verkens teknik, kvalitet, datering och upphovsman och råd ges också om konstverkets förvaring, renovering och placering. Prisuppskattningar eller äkthetsintyg ges inte.

Konstvärderingen är gratis och experthjälp ges på både finska och svenska. Verken värderas av Åbo konstmuseums äldre amanuens Christian Hoffmann och amanuens Mia Haltia. Ingen förhandsanmälan krävs.

Åbo konstmuseum har ordnat konstvärderingsdagar sedan år 2003. Allmänhetens intresse har hållit i sig och evenemanget har haft besökare också från andra landskap. Bland de konstverk som värderarna under årens lopp fått studera har det funnits arbeten av såväl amatörer som klassiska konstnärer från den finska guldåldern. Både aboensisk och annan inhemsk konst har varit representerad men även den rikliga mängden utländsk konst har varit överraskande. Konstvärderingsdagen är till nytta för bägge parter: besökarna får information om sina konstverk och råd om hur dessa bäst ska bevaras samtidigt som de sakkunniga möter för dem nya verk.

YTTERLIGARE UPPGIFTER
äldre amanuens Christian Hoffmann
tel. (02) 262 7097
christian.hoffmann(at)turuntaidemuseo.fi

amanuens Mia Haltia
tel. (02) 262 7096
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi

www.turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018