STUDION Mika Karhu - Emotionellt scenario 24.1-9.3.2014
14.01.2014

M I K A  K A R H U
Emotionellt scenario

Åbo konstmuseum, Studion 24.1 – 9.3.2014

Medieinformation torsdag 23.1.2014 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 23.1  kl. 18-20. Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen.
Välkommen!


Mika Karhu
är särskilt känd för sina stora svartvita tusch- och kolteckningar där allt inte verkar vara alldeles som det borde. I teckningarnas mörker lurar grova gestalter som ömsom förskräckt, ömsom hotande bligar på åskådaren. De utmanar denne att möta sina stickande blickar och sitt besvärande främlingskap, och samtidigt utmanar de vårt sätt att förhålla oss till våra medmänniskor. Skulle vi gå över gatan om vi träffade dem eller skulle vi låtsas att de är osynliga? Karhu låter inte åskådaren komma lätt undan när han frågar, hurdan den värld är som har skapat dessa skugginvånare – till sin avbild?

Karhus arbeten kommer till i en samhällelig verklighet där socialt illabefinnande, ojämlikhet och olika förutsättningar för framgång styr människornas öden. Emotionellt scenario består av tusch- och kolteckningar, pigmentavdrag och videoverk från år 2013, och i dem är det framtida samhället fullt av skrämmande ting. Alla känner sig otrygga, och försöken att bygga upp ett tryggare samhälle resulterar paradoxalt nog i ett större antal hotande element. När förbuden och föreskrifterna ökar, blir dessa hot någonting normalt och den verksamhet som tidigare var normal fylls av hotelser.

Karhus bildvärld gör betraktaren medveten om den sociala praxis och de tankemekanismer som styr oss och synliggör det strukturella våld som döljer sig i dem. Han visar hur ett odefinierbart hot blir ett medel för samhällelig makt som med nödtvång påverkar också vanliga människors liv. Hotas vår samhällsstruktur och vår trygghetskänsla snart också av att vi stöder de mindre lyckligt lottade? Vem eller vad är det som vi sist och slutligen ska skydda oss mot?

Mika Karhu (f. 1969) är konstdoktor, bildkonstnär och kurator och arbetar som forskardoktor vid Aalto-universitetet. Han granskar konsten som medel för självförståelse och uttryck för sociala erfarenheter och disputerade också på detta tema vid Aalto-universitetet hösten 2013.

Ytterligare uppgifter
Amanuens Annina Sirén
+358 (0)2 2627 094 eller +358 (0)50 356 8800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi
www.mikakarhu.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018