Åbo konstmuseets utställningar 2013
07.01.2013


Reidar Särestöniemi – Sällan blåser milda vindar över jänkämyren 25.1–28.4.
Reidar Särestöniemi (1925–1981) var sin tids mest betydande lappländska konstnär. På 1960-talet blev han känd i hela landet och populär bland konstsamlare och inom borgerskapet. Särestöniemi är framförallt känd för sina starka och färgmättade Lapplandsmotiv, där man kan finna anknytningar till såväl den förhistoriska konsten som modernismens stora namn. Hans inspirationskälla och utgångspunkten för hans konst var den lappländska naturen samt de samiska folktraditionerna och trosföreställningarna. Jänkämyrar, fjäll, ripor, lodjur och bässar förekommer flitigt i hans verk. Djurgestalterna är ofta konstnärens alter egon. Utställningens verk hör till Kirsi och Keio Eerikäinens konststiftelses samling, som deponerades på Rovaniemi konstmuseum.   

Max Walter Svanberg 17.5–15.9
Malmökonstnären Max Walter Svanberg (1912–1994) tillhör de stora svenska surrealisterna. Kvinnan är det centrala motivet i Svanbergs bildspråk där verklighet blandas med drömlika visioner och skönhet möter fasa. Utställningen, som är den första av sitt slag i Finland, presenterar ett urval ur Malmö Konstmuseums Max Walter Svanberg-samling som omfattar konstnärens hela karriär.

IC-98: ABENDLAND 4.10.2013–5.1.2014
IC-98 är en arbetsgrupp bildad av två bildkonstnärer från Åbo, Visa Suonpää (f. 1968) och Patrik Söderlund (f. 1974). Gruppens intresse ligger i doktriner, samhälleliga kontrollmekanismer och samhällsordningar, oförverkligade planer och historiens närvaro i nuet. IC-98 arbetar med installationer, teckningar, animation, texter och publikationer.

Crème de la Crème – Mästerverk ur Åbo konstmuseums samling -3.2.
Crème de la Crème lyfter fram de mest kända och mest önskade favoriterna och ställer samtidigt en fråga: Varför blir eller varför gör man en del verk till "mästerverk" som är större än livet? Den läckra klassikermenyn fokuserar på den finska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900. 

Samlade verk 15.2.–
Världen uppenbarar sig för oss som olika slags berättelser: det vi läser, ser och upplever, det vi minns, drömmer om och funderar över, blir i vår fantasi till en berättelse.  Samlade verk berättar en del bekanta och obekanta historier. Vi möter både gamla litterära favoritmotiv från den äldre konsten, surrealistiska drömbilder och mera personliga berättare inom nutidskonsten. Verken är från tiden mellan 1800-talet och 2010-talet och kommer från Åbo konstmuseums egen samling.


STUDION


Adel Abidin 25.1 – 17.3.

Adel Abidin (f. 1973) inledde sina konststudier i födelsestaden Bagdad i Irak. Vid millennieskiftet flyttade han till Helsingfors för att fortsätta studierna, och där bor han fortfarande. I sina videoverk, installationer och fotografier blandar han fördomsfritt tunga motiv med såväl bilder och språk ur populärkulturen som observationer från möten i vardagslivet. Abidin oroar sig för miljön och strukturerna och maktbruket i samhället. Han använder sig av sina minnen från barndomen och ungdomen och lyfter fram teman som förenar människorna, till exempel kärleken och livet. Han njuter av att styra in saker och ting på kollisionskurs och av rollbyten, och på detta sätt avslöjar han allmänmänskliga sanningar.

Riina Palmqvist 22.3–28.4.

Varje år inbjuds en elev vid Ritskolan i Åbo som får presentera sin examensutställning i museets Studio. Våren 2013 visas Riina Palmqvists utställning.

Päivi Takala 4.10.– 17.11.

Maja Qvarnström & Erik Lagerwall 22.11.2013–5.1.2014

MÖRKRUMMET

I Mörkrummet visas 2013 videokonst av konstnärer från Mellanöstern.

Maha Maamoun (EGY) 25.1–17.3.
Maha Maamoun (f. 1972) är bosatt i Kairo och har i sina tidigare arbeten letat fram sekvenser med pyramider i egyptiska filmer. I sitt verk 2026 behandlar hon åter pyramider men denna gång vill hon föra betraktaren till framtiden. Betraktaren ser en man som gör en tidsresa liggande i en hängmatta och hör samtidigt ett referat som beskriver pyramidens omgivning men daterar sig in i framtiden. Maamouns verk baserar sig på Mahmoud Uthmans roman The Revolution of 2053 (2007) och bildvärlden anknyter till Chris Markers experimentella film Terrassen (La Jetée, 1962).   

Dani Gal (ISR/DE) 22.3–28.4.
Adolf Eichmann hängdes 1962, dömd av en israelisk domstol för brott mot mänskligheten under kriget. Redan natten efter avrättningen begav sig en grupp på sex poliser på en ytterst hemlig kommendering med båt från hamnen i Jaffa: de förde Eichmanns aska ut på internationellt vatten. Dani Gals (f. 1975) verk Nacht und Nebel (Natt och dimma) baserar sig på en intervju som konstnären gjorde med polisen Michael Goldman, som deltog i expeditionen och själv var en överlevande från förintelsen.

Larissa Sansour (PSE/DK) 4.10–17.11.
Nation Estate (2012)

Akram Zaatari (LB) 22.11.2013–5.1.2014
Tomorrow Everything Will Be Alright, 2010.

AULA
Åbo Anikister
, animationer 17.5.– 15.9.


Pressbilder:
www.abokonstmuseum.fi > Pressen > Pressbilder
Lösenord: frt89

Åbo konstmuseum, Egentliga Finlands regionkonstmuseum
Auragatan 26
FI-20100 Åbo, Finland
tel. +358 (0)2 2627 100
info(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

Öppettider:
ti–fre kl. 11–19, lö–sö kl. 11–17
Inträde: 8/5 e, ungdomar under 16 år gratis
Gratis inträde fredagar kl. 16–19

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018