Pauno Pohjolainen på Åbo konstmuseum 11.6–12.9.2010
31.05.2010

Medieinformation torsdag 10.6.2010 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 10.6 kl. 18–20.
Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen.
Välkommen!


Åbo konstmuseum arrangerar 11.6–12.9.2010 en retrospektiv utställning av konstnären Pauno Pohjolainens (f. 1949) verk. Pohjolainen hör till de främsta inom den finländska skulpturkonsten. Hösten 2010 presenteras utställningen på konstmuseet i Kuopio, konstnärens hemstad.  

Pauno Pohjolainens konstnärsdebut ägde rum år 1974 på utställningen De unga i Helsingfors. På 1980-talet blev han känd inom den finska konstvärlden med sina verk som ifrågasatte målningens tvådimensionella natur. Pohjolainen fick Nordens främsta konstpris, Ars Fennica, år 1997 och har sedermera blivit känd främst som skulptör.

Förutom för sin självständiga skulpturproduktion är Pauno Pohjolainen känd för många offentliga verk och anses också som en förnyare inom kyrkokonsten. Hans arbeten är inspirerade av forntida kulturer och av den ortodoxa trons värld och har en förmåga att ta i besittning den plats där de är placerade. Pohjolainens arbeten leder till de yttersta frågorna; de talar om liv och död, lidande och förlåtelse. ”Det finns sådant som man inte kan berätta för andra människor om med ordens hjälp. Att göra bilder är ett slags återgång till barndomens arkaiska och symbiotiska bildupplevelser, och det är den stämningen jag vill nå fram till", säger Pohjolainen.

Konstnärens familjebakgrund innehåller ett starkt inslag av hantverk, som delvis förklarar hans konstnärliga inriktning. Det viktigaste materialet i hans arbeten är olika trädslag, t.ex. asp, al och tall. Med träet förenar han bl.a. harts och färgpigment. Pohjolainen tycker att träfibrerna är vackra och har ofta betonat dem i sina verk. Ett gemensamt drag i hans arbeten är ofta det stora formatet och de starka färgerna: gult, blått, svart och vitt.

Pauno Pohjolainens karriär omfattar redan flera decennier och konstnären upplever åter en stark skapande period. Hans handalag är fortfarande kraftigt och berörande. På Åbo konstmuseum ställer han ut både äldre arbeten och helt nya verk som gjorts enkom för denna utställning. Utställningen har kuraterats av Mia Haltia i samråd med konstnären.

I samband med utställningen publiceras en av förlaget PARVS Publishing utgiven bok, den första som på bred basis presenterar Pohjolainens verk. Artiklarna är skrivna av Åbo konstmuseums amanuens Mia Haltia, FD Kimmo Sarje och FD Juha-Heikki Tihinen.

Pauno Pohjolainen presenterar sin utställning på finska för allmänheten lö 4.9.2010 kl. 14.

Ytterligare uppgifter:
Mia Haltia, tfn (02) 262 7096,
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018