STUDION Riina Palmqvist: Domedagen, 22.3.-28.4.2013
12.03.2013

Riina Palmqvist: Domedagen
Åbo konstmuseum, Studion 22.3–28.4.2013


Medieinformation torsdag 21.3.2013 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 21.3 kl. 18–20. Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen. Välkommen!

Årligen inbjuds en elev som avlägger examen vid Åbo Konstakademi att ställa ut sitt examensarbete i Åbo konstmuseums Studio. Bland de bildkonstnärer som avlägger examen i vår valdes Riina Palmqvist (f. 1985).

Palmqvists arbete baserar sig starkt på performativ och kroppslig videokonst som hon förenar med installationer. Domedagen består av sex videoverk och en installation som dominerar Studion. Konstnären vill glänta på dörren till psyket hos oss människor som trevar oss fram i världen.  Palmqvists bilder leker med skräcken, men det vardagliga i genomförandet närmar verkhelheten till den dagliga erfarenhetsvärlden. Inför domedagen kan också ett leende leka på läpparna.

Domedagen skildrar individens kamp mot depression, skam, sorg, ensamhet, förtvivlan, ångest och tristess. I mina arbeten försöker jag omforma de här psykiska känslorna, som vårt samhälle klassificerar som negativa, så att de blir fysiska, synliga och konkreta. Det tryck som samhället skapar, alla förväntningar och beteendemönster, och förträngandet av de negativa känslorna bakom roller och kulisser kommer i mina verk till synes som frustration, alienering och vilsenhet. På domedagen tvingas människan möta sig själv i den sista stunden, avklädd alla roller. I mina verk finns såväl vardagslivets kärvhet och rutinmässighet som dess komiska drag.” – Riina Palmqvist

KONSTNÄRSTRÄFF: Lördag 13.4 med början kl. 14 presenterar Riina Palmqvist sin utställning för allmänheten och berättar om sitt konstnärliga arbete i Studion på Åbo konstmuseum. Museets inträdesbiljett berättigar till deltagande.

Ytterligare uppgifter:
amanuens Annina Sirén
tfn (02) 262 7094 eller 050 3568 800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

SNART I STUDION:
Under sommaren görs reparationer i Studion och Märkrummet, inga utställningar pågår.
4.10–17.11.2013 Maja Qvarnström & Erik Lagerwall (SVE)

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018