Ramen av Victor Westerholms ”Björkhage med kor” konserverad
08.12.2010

Information tisdag 14.12.2010 kl. 11 på Åbo konstmuseum,
Auragatan 26, Åbo
Konservatorn Satu Rantala är närvarande.
Välkommen!


Konservator Satu Rantala berättar om konserveringen av ramen till Victor Westerholms Björkhage med kor (1886) tisdag 14.12.2010 kl. 11 på Åbo konstmuseum. Westerholms målning har haft samma ram i mer än hundra år. Målningen är ett av Åbo konstmuseums centrala verk och också ramen hör till de dyrbaraste i museisamlingen. Ramen med sin rikliga utsmyckning är också ett särpräglat och ståtligt exempel på ett mästerverk inom konsthantverket. Efter konserveringen är målningen för första gången utställd på Crème de la Crème – Mästerverk ur Åbo konstmuseums samling.

Satu Rantala har konserverat ramen som examensarbete vid yrkeshögskolan Metropolia i Vanda våren 2010. Hon tror att ramen är den ursprungliga och antagligen tillverkad i Düsseldorf i Tyskland vid den tid då målningen färdigställdes. Ramen företräder eklekticismen och i utsmyckningen har man förenat klassiska formteman med en plastisk list med frukter och växter i övre kanten. Ramens trästomme och listerna av dekorationsmassa har tillverkats och sammanfogats till en helhet för hand, och rytmen matt - glänsande, som genomförts med ytbehandling, vittnar om noggrann planering.

Före konserveringen hade ramens stora dekorationslist med frukter och växter lossnat på flera ställen och de blankförgyllda frukterna var täckta av bronsfärg som mörknat och blivit brun. Ytornas noga genomtänkta rytm – matt guld, matt metall, blank förgyllning – hade fördunklats.

De viktigaste konserveringsåtgärderna var således följande: ramen rengjordes, de lossnade massadekorationerna fästes på plats, bronsfärgen ovanpå blankförgyllningen avlägsnades och ramen retuscherades. De blankförgyllda dekorationsfrukterna retuscherades så, att guldblad fästes enbart vid de skadade ställena, och konservatorn använde ett modernt fästmedel som kan avlägsnas utan att den ursprungliga förgyllningen skadas.
Utgångspunkten för konserveringen var en specificering av ramens värden, varav bruksvärdet, det estetiska värdet och värdet för forskningen var de viktigaste. Tack vare konserveringen kunde dessa värden bibehållas och förstärkas. Värdet för forskningen är oförändrat, eftersom de material som tillagts kan identifieras som icke-ursprungliga. Ramen är trygg att använda och den har fått tillbaka den storslagenhet som det viktigaste dekorationselementet förlänade den.

Ytterligare information:
Christian Hoffmann, tfn (02) 2627 097, christian.hoffmann@turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018