Matti Dahl till hedersmedlem av Konstföreningen i Åbo
25.03.2010

Medicine doktor, docent Matti Dahl har på föreningens möte 15.3 kallats till hedersmedlem av Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Föreningen har för närvarande sammanlagt fyra hedersmedlemmar; de övriga hedersmedlemmarna är fru Brita Dahlström och professorerna Leif Sourander och Kauko Lehtinen. Senast har föreningen fått en ny hedersmedlem 1998.

Docent Dahl har på ett förtjänstfullt sätt främjat Konstföreningens i Åbo strävanden och Åbo konstmuseums verksamhet. Han har varit mång-årig medlem av och ordförande för styrelsen, senare långvarig ordfö-rande för föreningen Åbo Konstmusei Vänner. Som ordförande för vänfö-reningen har han fungerat sedan 1993. Docent Dahls stora intresse är nutidskonst.

Ytterligare uppgifter:

museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tfn 044 312 2256

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018