MÖRKRUMMET: Danica Dakić 9.11.2012–6.1.2013
29.10.2012

Danica Dakić

Emily

Åbo konstmuseum, Mörkrummet 9.11.2012–6.1.2013

Medieinformation torsdag 8.11.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Konstnären är närvarande.
Välkommen!


Åbo konstmuseums utställningsserie om video- och mediekonsten i Balkanområdet avslutas med Danica Dakićs (f. 1962) utställning i Mörkrummet. I Dakićs verk Emily (2010, 4:27 min.) möts olika former av språk i en undervisningssituation. Vi får följa en ung flickas, Emilys, lektion i teckenspråk och höra hur hennes lärare ömsom handleder, ömsom berömmer henne. Lärarens muntliga direktiv finslipar Emilys färdigheter i bruket av det fysiska rummet samt återgivningen av ljud med händerna. Närbilden av flickans ansikte avslöjar blickens intensitet och minspelets styrka och känslighet. Arbetet har gjorts i samarbete med en teckenspråkskör och fotografen Egbert Trogemann i Liverpool.

Danica Dakić bor i Sarajevo och Düsseldorf. Hon har studerat vid konstakademin i Sarajevo, konsthögskolan i Belgrad och konstakademin i Düsseldorf. Dakić arbetar ofta tillsammans med andra. I sina verk granskar hon språkets och identitetens kroppsliga och politiska väsen. Förutom videor och filmer ingår både fotografier och installationer i hennes konstnärliga produktion.

I de verk som i år presenterats i Mörkrummet har händelserna i Balkanområdets förgångna och krigens närhet kraftigt lyfts fram. Arbetena har behandlat svåra teman och djupt berört, ibland rentav skakat publiken. Men också de invecklade verken har oftast haft människan i centrum – de har berättat om hur människan agerar och vad hon förmår. Delar av verken är fruktansvärda och vi har kanske svårt att förklara människornas handlingssätt. Syftet är emellertid att försöka förstå samt att bryta våldstraditionen och förhoppningsvis få till stånd något slags förändring till det bättre. För att nå detta mål borde vi koncentrera oss på hur vi kommunicerar med varandra.

KONSTNÄRSTRÄFF: Torsdag 8.11.2012 berättar Danica Dakić på engelska om sitt konstnärliga arbete på Åbo konstakademi (Slottsgatan 54–60), Bildteatern, med början kl. 14. Fritt inträde. Alla intresserade är välkomna.

SNART I MÖRKRUMMET
I Mörkrummet presenteras under år 2013 medieverk av konstnärer från Mellanöstern.
Maha Maamoun (EGY) 25.1–17.3.2013
Dani Gal (ISR/DE) 22.3–28.4.2013

Ytterligare uppgifter: amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi
elina.battarbee(at)turuntaidemuseo.fi
www.danicadakic.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018