STUDION: Minna L. Henriksson 9.11.2012–6.1.2013
29.10.2012

Minna L. Henriksson

Lenin på Auragatan

Åbo konstmuseum, Studion 9.11.2012–6.1.2013

Medieinformation torsdag 8.11.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Konstnären är närvarande.
Välkommen!


Under slutet av år 2012 upptas Åbo konstmuseums Studio av Minna L. Henrikssons (f. 1976) utställning Lenin på Auragatan. Henriksson granskar här V. I. Lenins (1870–1924) betydelse för Finlands historia och speciellt hans vistelser i Åbo. Nära Åbo konstmuseum, på Auragatan, finns Mihail Anikushins (1917–1997) bronsbyst av Lenin. Den avtäcktes 1977 och var en gåva från Leningrads stad till vänstaden Åbo. Utställningen Lenin på Auragatan består av dokumentärt material och granskar såväl reaktioner på offentliga skulpturer som skulpturpolicyn i Finland.

I Studion ses videofilmade "talande huvuden", som avgränsats på samma sätt som skulpterade byster. Leninmuseets chef Aimo Minkkinen belyser ur ett historiskt perspektiv Lenins vistelser i Finland, särskilt i Åbo, och berättar om minnesmärkena över honom både i Finland och utomlands. Han granskar också finlandiseringen på 1970-talet, liksom även ett av de andra "talande huvudena" Kari Immonen, professor emeritus i kulturhistoria vid Åbo universitet. Intendent Riitta Kormano och forskare Tatiana Tolonen från Åbo museicentral berättar om Leninbystens olika skeden och allmänt om Åbo stads policy när det gäller skulpturkonsten. På filmerna ses också medlemmar från de aboensiska studentorganisationerna vid olika statyer på valborgsmässoafton. Det är tradition att filosofistuderandenas ämnesförening vid Åbo universitet, Dialectica, och statsvetarklubben Politiikan tutkimuksen klubi ry vid samma universitet samlas vid Leninstatyn på valborgsmässoafton. År 1999 och återigen år 2007 gav projektet kring en staty i Leninparken i stadsdelen Alphyddan i Helsingfors upphov till en livlig debatt om huruvida en sådan staty behövs i denna park eller inte. På Henrikssons utställning berättar stadsdelsaktivisten Ritva Hartzell närmare om detta. Förutom personintervjuer omfattar utställningen också en stor mängd tidningsklipp från olika decennier.

Historien kring skulpturer och byggnader aktualiseras gång på gång. Också i år har det i Åbo avtäckts offentliga skulpturer som anknyter till historiska personer och händelser. Även de har väckt livlig debatt bland allmänheten (Jan-Erik Andersson, Pehr Kalm Revival, Andrei Kovalchuk, Tapaaminen Turussa 1812 och Laila Pullinen, Ikaros). Med utställningen Lenin på Auragatan vill Minna L. Henriksson granska Finlands historia och dagens politiska atmosfär med fokus på såväl kulturpolitiken som de värderingar som gäller offentlig skulpturkonst. Hurdan har den politiska atmosfären i Finland varit under olika tider? Hur upplevs finskheten? Hurdana känslor väcker de offentliga skulpturerna? Hur förhåller sig människorna till skupturerna i sin vardagsmiljö?

Minna L. Henriksson avlade examen vid institutionen för målarkonst vid Brightons universitet år 1999 och blev magister i bildkonst år 2004 vid Bildkonstakademin, utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst. År 2006 genomgick hon programmet Critical Studies vid Konsthögskolan i Malmö. Henriksson har arbetat som residenskonstnär i Balkanområdet i flera repriser. År 2005 gjorde, hon på basis av det hon hört, en karta som beskrev relationerna mellan människor och institutioner som verkar inom bildkonsten. Motsvarande kartor har hon utarbetat också över Zagreb (2006), Ljubljana (2008) och Belgrad (2009) samt, den nyaste, hemstaden Helsingfors (2009).  

Utställningen har understötts av Central kommissionen för konst.

KONSTNÄRSTRÄFF: Lördag 17.11.2012 kl. 14. Minna L. Henriksson presenterar sin utställning Lenin på Auragatan och berättar om sin konstnärliga verksamhet i Åbo konstmuseums Studio.

SNART I STUDION:
Adel Abidin 25.1–17.3.2013
Examensarbete av en elev vid Ritskolan i Åbo 22.3–28.4.2013

Ytterligare uppgifter: amanuens Jenny Nybom, tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi och elina.battarbee(at)turuntaidemuseo.fi
minnahenriksson.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018