MÖRKRUMMET: Ibro Hasanović 1.6–2.9.2012
21.05.2012

Ibro Hasanović: A short story

Åbo konstmuseum, Mörkrummet 1.6–2.9.2012

Medieinformation torsdag 31.5.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Konstnären är närvarande.
Välkommen
!

Åbo konstmuseum presenterar under år 2012 video- och mediekonst av konstnärer från Balkanområdet. I Mörkrumsserien visas under sommaren den bosniske bildkonstnären Ibro Hasanovićs (f. 1981) verk A short story (2011, 10:20 min). Verket börjar med en vy av ett skogslandskap. Snart börjar luften dallra av hetta. Ljudet av brinnande trä låter lugnande, men i det samma börjar kameran vändas och landskapet får en betänkligt lutande ställning. Elden är en destruktiv kraft men också början till något nytt.

Friden återinträder. I ett måleriskt och romantiskt bergslandskap springer en hund, och fågelsången ljuder i luften. Sedan kommer en man in i bilden. Han har en historia att berätta. Med lugn röst berättar han om hur något ovanligt inträffade och om hur människorna förhöll sig till det. Berättelsen går vidare, och till slut framgår att det är barn som lyssnar på mannen, som talar extatiskt. Berättelsen förtätas alltmer och når sin kulmen då orden i allt intensivare takt strömmar ur mannens mun. Barnen sitter tysta på marken och lyssnar allvarligt till det i hotfull ton flödande talet. Det råder inget tvivel om att berättelsen förändrar deras syn på världen. Till sist förblindas betraktaren av röd färg och skärande ljud ekar i öronen.

Ibro Hasanović samlade in muntlig tradition kring en historia som berättas i hans farbrors, Hamed Hasanovićs hemby. Med A short story införlivades från det mystiska eposet Qasida en berättelse som siar om framtiden. Förutom naturens öden gäller spådomarna krig, politiska ledare, migrationsrörelser och återuppståndna helgon.  Ibro Hasanović vill i sitt verk granska det sätt på vilket människornas prat – det må sedan gälla berättelser ur den muntliga traditionen eller oskyldiga tankeutbyten på det lokala kaféet – kan förändra ett helt samhälles framtid och påverka kommande händelser. Pratet påverkar uppfattningarna om det förgångna, formar det innevarande ögonblicket och skapar en bild av framtiden.

Ibro Hasanovićs A short story använder sig av filmens berättartekniker och anknyter till såväl Jean Luc Godard (f. 1930) som Black Wave-filmen, som var aktuell i Jugoslavien på 1960- och 70-talen. För närvarande bor och arbetar Ibro Hasanović i Bryssel i Belgien och Rouen i Frankrike.


FÖLJANDE I MÖRKRUMMET

Igor Grubic (HRV) 14.9–4.11.2012

Ytterligare uppgifter: amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi
www.ibrohasanovic.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018