STUDION: Noora och Kimmo Schroderus 1.6–2.9.2012
21.05.2012

Noora och Kimmo Schroderus: Världen

Åbo konstmuseum, Studion 1.6–2.9.2012

Medieinformation torsdag 31.5.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Konstnärerna är närvarande.
Välkommen!


Skulptörparet Noora Schroderus (f. 1982) och Kimmo Schroderus (f. 1970) har sedan år 2009 arbetat på sitt gemensamma verk Världen, som under sommaren presenteras i Åbo konstmuseums Studio. Ett väsentligt element i verkets natur är, att det ska ställas ut på olika orter och varje gång omändras till en helhet avsedd just för vederbörande utställningsplats. Tidigare har Världen presenterats på konstmuseerna i Jyväskylä och Kuopio. Hösten 2012 visas det på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och år 2013 i Norrtälje konsthall i Sverige.

I Åbo konstmuseums Studio presenteras konstruktioner som liknar järnvägsbroar och uppbär ett glänsande vägnät. Vägarna leder från ett hotfullt bergslandskap till ett nedbrunnet katastrofområde och från en urban miljö till avlägsna byar. Betraktaren möter ett virrvarr av dystra händelser och omöjligheter men också glädje. Världen visar en drös med deformerade bilar, skuttande vilda djur samt människofigurer i brons med glödande ögon. I utställningshelheten reflekteras också en skugga, för i Studions höga rum, ovanför Världen, svävar Kimmo Schroderus stora skulptur Mörkt moln (2004).

Bilarna och bilismen är för Noora och Kimmo Schroderus både ett väsentligt element i deras skulptörsliv och en kär hobby. När Kimmo kör tar Noora med sin kamera tillvara de förbiglidande landskapen. Tack vare detta är det lätt att återkomma till vyerna och de upplevda stämningarna. Planeringsarbetet för Världen har också gjorts nästan helt under långa bilresor till olika konstnärsresidens. Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen i Norge erbjöd arbetsro, och utöver fina verktyg för träbearbetning fanns där bergs- och skogslandskap långt borta från stadsvimlet. Under sin vistelse i Jenny och Antti Wihuris fonds residens i Rovaniemi koncentrerade sig konstnärerna på att arbeta med armerad plast och finslipa skulpturens detaljer.  

Råmaterialet för skulpturen Världen är svetsade ståldelar, gjutna aluminium- och bronsstycken, element av armerad plast, gipsgjutningar och träsniderier. Fortlöpande material- och formexperiment har varit ett väsentligt element i arbetsprocessen. Världen har utarbetats i skala 1:18. Nooras tidigare verk har gett henne vana vid att arbeta utgående från en miniskala. Kimmo åter har utnyttjat motsvarande måttskalor i arbetet med miniatyrer av sina stora skulpturer.

Världen är ett slags miniatyr av livet. Man måste fördjupa sig i verket för att uppleva dess kittlande mångformighet. Det speglande vägnätet kan ge betraktaren tillfälle att allt snabbare gå förbi akuta situationer och katastrofer, men resan fortsätter obevekligen och stannar upp i något skede. Det är betraktaren som bestämmer farten och berättelsen.

KONSTNÄRSTRÄFF lördag 18.8.2012 kl. 14 i Åbo konstmuseums Studio. Noora och Kimmo Schroderus presenterar Världen för allmänheten och berättar om sitt konstnärliga arbete.    

NÄSTA I STUDION:

Stiina Saaristo 14.9–4.11.2012

Ytterligare uppgifter: amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi
www.schroderus.info
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018