FANNY CHURBERG 1.6–2.9.2012
21.05.2012

Fanny Churberg – som ingen annan kvinna förut  

Åbo konstmuseum 1.6–2.9.2012

Medieinformation torsdag 31.5.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Välkommen!


Det som man gömmer i sitt inre – passionen – den skulle jag vilja få fram, men då skäms man, och den kan man inte besvärja fram – då man är kvinna. Kvinnor har mången gång inte blivit en sådan trollkonstnär. Fanny Churberg blev.
- Helene Schjerfbeck, 1921.    


Åbo konstmuseums sommarutställning presenterar verk av Fanny Churberg (1845–1892), en av de mest centrala finländska landskapsmålarna. Utställningen Fanny Churberg – som ingen annan kvinna förut är mycket betydande eftersom konstnärens verk senast visades i denna omfattning år 1937. Churbergs väg till det finska måleriets historia var lång och svår att vandra. Hon ville få en plats bland "de stora" och sade sig vilja sträva framåt "som ingen annan kvinna förut". Hon var sin tids främmande fågel: svår att definiera och omöjlig att passa in i något fack. Hennes sätt att måla förbryllade kritikerna: en del av recensionerna var försiktigt positiva, en del mycket negativa till och med enligt 1800-talets måttstock. Hon fick aldrig själv uppleva oreserverad beundran emedan tiden var mogen för hennes konst först efter hennes död.

Fanny Churberg har beskrivits som en person med ett intensivt känsloliv för vilken det var ett självändamål att uppleva stora känslor både inom konsten och i livet. Den finska naturen under olika årstider och vid olika tider på dygnet var det huvudsakliga motivet i hennes konst men också hennes inspirationskälla och tröst. Höga berg och vattenfall, mörka moln som förebådar åskväder och månskenslandskap var motiv som man gott kan tänka sig att motsvarade hennes konstnärliga ambitioner och känslomässiga behov. I Churbergs konst kan man tydligt se en vågrörelse mellan romantik och realism: en del av verken strävar efter att återge en stämning, medan andra verklighetstroget vill avbilda det som en betraktare kunde se i naturen.

Fanny Churberg inledde sin konstnärsbana i början av 1870-talet, då landskapsmåleriet fortfarande utgick från traditionella skönhetsuppfattningar och konsten sågs som ett fosterländskt värv. Churberg var unik genom att hennes syn på naturen baserade sig på hennes personliga erfarenheter. Känsloengagemang var främmande för den tidens finska landskapsmåleri, som skulle vara lyriskt, harmoniskt och utslätat. Den rådande skönhetsuppfattningen förutsatte ett behärskat uttryckssätt, men Churberg målade med explosiva penseldrag och använde ibland mycket starka färger. På hennes palett fanns också svart och vitt, vilket var ovanligt i Finland på den tiden.

Fanny Churberg hade redan i början av 1870-talet uppmärksammats som en lovande konstnär med en personlig stil, men de kritiska recensenterna var fler än de uppmuntrande.  Churbergs konstnärsbana blev ovanligt kort, för hon slutade måla i början av 1880-talet och inriktade sin energi på att arbeta för Finska handarbetets vänner. Bakom detta beslut låg eventuellt samtidens fördomsfulla och överlägsna inställning till kvinnliga konstnärer, som också Churberg fick känna av flera gånger. De sista arbetena Fanny Churberg gjorde föreställde ståtliga månskens- och vinterlandskap. Dessa explosiva, intensiva och färgmättade verk kan ses som hennes svanesång.

Utställningen Fanny Churberg – som ingen annan kvinna förut har förberetts i samarbete med Amos Andersons konstmuseum. Utställningen visas i Helsingfors 21.9.2012–7.1.2013. I samband med utställningen i Åbo publicerar Otava en omarbetad upplaga av FD, professor emerita Riitta Konttinens bok Fanny Churberg. För första gången utges också en svenskspråkig upplaga av boken.


Ytterligare uppgifter: amanuens Mia Haltia
tfn (02) 262 7096 eller 050 400 3246
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018