Hertta Kiiski i Studion 30.3–20.5.2012
19.03.2012


Hertta Kiiski

P r i m a v e r a  

Åbo konstmuseum, Studion
30.3–20.5.2012

Medieinformation torsdag 29.3.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 29.3 kl. 18–20. Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen.
Välkommen!


Årligen bereds tillfälle för en studerande som avlägger examen vid Åbo Konstakademi/Ritskolan i Åbo att ställa ut sitt examensarbete i Åbo konstmuseums Studio. Bland de bildkonstnärer som blir klara med sina studier i vår valde museet fotograf Hertta Kiiski (f. 1973). På hennes utställning Primavera sträcker växterna sina skirt gröna blad mot solen på fönsterbrädena i Studion. Utställningens fotografier är studier av konstnärens egen livsmiljö. Genom att rikta kamerans sökare mot sina döttrar avslöjar hon de mångfasetterade känslor som hör samman med uppväxten. Att växa upp innebär med nödvändighet också att avstå.

Utställningens namn anknyter till italienaren Sandro Botticellis (1445–1510) berömda målning Våren (La Primavera, 1478). Tolkningen av det gåtfulla verket har genom tiderna orsakat mycket huvudbry. Också Kiiski har fördjupat sig i målningen, som i hennes fotografi finns med som ett litet halvfärdigt pussel. Liksom i originalet har naturen och blommorna en framträdande roll också i Kiiskis fotografier. De skulle kunna vara dekorationer och vacker bakgrund, men lika väl kan de med sina starka färger förmedla symboliska budskap. Vårens tjusning och gåtfullhet berör varje betraktare på sitt eget sätt.  

Trots att Hertta Kiiskis fotografier är hemlighetsfulla är stämningen varm och tillitsfull. Arbetena är sensibla men också intensiva. De lockar betraktaren att dröja sig kvar. De situationer som konstnären avbildar hittar hon i sin välbekanta miljö. Vid fotograferingen kan hon regissera döttrarnas kroppsställningar en aning, eller så kommer flickorna med egna förslag. På det sättet utformas fotografierna i samarbete. De stilleben som förevigas på filmen möter konstnären också i vardagslivet, men hon flyttar ofta omkring föremålen länge och väl innan stillebenet är klart för fotografering.    

På en vägg i Studion finns två porträtt av konstnärens döttrar. Barnen betraktar och studerar mammans utställning, de bilder där de själva är med. Utställningen Primavera är också ett slags självporträtt av konstnären, som förevigat de ting och tankar som är viktigast i hennes liv i de här fotografierna som starkt talar till känslorna.

KONSTNÄRSTRÄFF: Lördag 21.4.2012 med början kl. 14 presenterar Hertta Kiiski utställningen Primavera för allmänheten och berättar om sitt konstnärliga arbete i Åbo konstmuseums Studio.

NÄSTA I STUDION:
Noora och Kimmo Schroderus 1.6–2.9.2012.

Ytterligare uppgifter:
19.3.-22.3.  museichef Kari Immonen
tfn (02) 2627 100 eller 044 312 2256
kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi

amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi

www.herttakiiski.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018