Konstföreningens i Åbo stipendietagare offentliggörs 15.5 kl. 11
08.05.2012

Konstföreningens i Åbo stipendietagare offentliggörs
tisdag 15.5 kl. 11 på Åbo konstmuseum


Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry delar årligen ut stipendier till aboensiska bildkonstnärer. År 2012 utdelas 5.000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 5.000 euro ur Helena Bruuns fond. Stipendierna innebär ett betydande årligt tillskott till understödjandet av bildkonstnärerna i Åbo.  

År 2012 inkom 22 ansökningar inom utsatt tid och de ansökta stipendierna uppgick sammanlagt till 108.000 euro. Stipendietagarna offentliggörs tisdag 15.5 kl. 11 på Åbo konstmuseum. Konstnärerna är närvarande.


Ytterligare uppgifter:
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tfn 044 3122256
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018