Hanna Seppänen i Studion 3.2–25.3.2012
23.01.2012

Hanna Seppänen

Spår  

Åbo konstmuseums Studio 3.2–25.3.2012

MEDIEINFORMATION torsdag 2.2.2012 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Konstnären är närvarande.
Välkommen!


Bildkonstnär Hanna Seppänen (f. 1983) arbetade åren 2009–2011 som stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén som Konstföreningen i Åbo är huvudman för. Henry Lönnfors (1939–2004) var Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare och i enlighet med hans testamente inrättade Konstföreningen år 2004 en ateljé som bär testatorns namn. Vindsateljén ligger i jugendhuset Albatross invid Puolalaparken, och på basis av ansökningar utses en bildkonstnär som får arbeta i ateljén i tre år. För närvarande är konstnär Erkki Nampajärvi (f. 1982) ateljéstipendiat.

I februari-mars presenteras Hanna Seppänens nyaste arbeten på utställningen Spår i Åbo konstmuseums Studio. Seppänen avlade examen vid Ritskolan i Åbo / Åbo Konstakademi år 2008. Under hela sin konstnärliga karriär har hon tecknat med kol på papper av stort format. Arbetena på utställningen Spår avbildar barn och speciellt minnen från barndomen. I de skickligt gjorda teckningarna har konstnären fångat speciella ögonblick och barndomsminnen, och det är lätt för betraktaren att leva sig in i stämningarna.

Hanna Seppänen har gjort barnen mycket ljusa så att de avtecknar sig mot den mörka bakgrunden. Barnen omges ofta av natur, som konstnären ställer i relation till det undermedvetna. I verket På stranden står en flicka i vattnet. Hon omges av ett strandlandskap som ter sig välbekant för betraktaren. Men flickan är osäker och rädd. Hon behärskar landskapet fast hennes uttryck avslöjar det hot som eventuellt döljer sig i omgivningen. Det okända känns skrämmande. Arbetet Gömställe föreställer en pojke som koncentrerat gräver i ett gömställe. Gräver han ned något eller håller han på att hitta något? Också den lilla flickan som släpar på sina dockor i verket Mor verkar ha något att dölja. Barnen är helt försjunkna i sina egna världar men förefaller alltför små för att bära bördor. Det ligger hemligheter i luften men också en känsla av letande. Verkens stämning förändras genast då barnen delar med sig av sina erfarenheter. I verket Upphittarna håller en flicka en försvunnen hund i famnen. Pojken på bilden nuddar nätt och jämnt vid hundens tass med sin hand. Hundens vakna blick vittnar om situationens ögonblicksart. Flickorna i Gömma har en gemensam hemlighet. Den spänningsfyllda stämningen dallrar runtom dem. Spåren efter barndomsminnena är hemlighetsfulla och spröda men också reserverade och förskrämda. Hela kroppen fylls av en stark känsla som kan förändras i en blink.

KONSTNÄRSTRÄFF: Lördag 3.3.2012 kl. 14  presenterar Hanna Seppänen sin utställning Spår för allmänheten och berättar om sitt konstnärliga arbete på finska i Åbo konstmuseums Studio.

SNART I STUDION:
Hertta Kiiski, Åbo Konstakademis debutant 30.3–20.5.2012
Noora och Kimmo Schroderus 1.6–2.9.2012

Ytterligare uppgifter:
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi
www.hannaseppanen.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018