STIPENDIER TILL BILDKONSTNÄRER BOSATTA I ÅBO
15.02.2012

MEDDELANDE  
15.2.2012


STIPENDIER TILL BILDKONSTNÄRER BOSATTA I ÅBO

Åbo konstmuseums huvudman är Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys r.f. Föreningen inledde sin verksamhet år 1891, och dess syfte är att främja intresset för och förståelsen av konst, främja konstutövningen i Egentliga Finland samt upp-rätthålla en konstsamling. Sedan år 1904 har Konstföreningen verkat i konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. Byggnaden donerades till Åbo stad av bröderna Dahlström för att underhållas av staden och användas som säte för Konstföreningens museiverksamhet.

Årligen utdelar Konstföreningen i Åbo r.f. stipendier till bildkonstnärer bosatta i Åbo. I vår utdelas två stipendier: 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Ansökningarna, åtföljda av arbets-plan, bör inlämnas till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo senast torsdag 15.3.2012. Ansökningar med sista ansökningsdagens poststämpel beak-tas.


Ansökningsblanketter finns att få i museets kassa eller via länken www.abokonstmuseum.fi > Konstföreningen > Stipendier.Ytterligare information:
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094, 050 400 3248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018