Åbo Konstmusei Vänner donerade verk av Otto Mäkilä till Åbo konstmuseum
12.12.2011

Åbo Konstmusei Vänner donerade verk av Otto Mäkilä till Åbo konstmuseum
Medieinformation torsdag 15.12.2011 kl. 12.15 på Åbo konstmuseum. Auragatan 26, Åbo
Ordföranden för Åbo Konstmusei Vänner Ilpo Lahti är närvarande.
Välkommen!

Turun Taidemuseon Ystävät – Åbo Konstmusei Vänner ry grundades år 1985 för att stödja Åbo konstmuseum. Föreningens syfte var – och är fortfarande – att skapa möjligheter för utökning av Åbo konstmuseums samlingar. Den Otto Mäkilä-helhet som museet äger, 88 verk, har nu kompletterats med arbetet Uppståndna gudar (1938, olja på duk, 49 x 58,5 cm). Verket är det femte av Mäkilä i Åbo Konstmusei Vänners samling, som omfattar inalles 85 arbeten. På Åbo konstmuseums webbsidor finns bilder av en del av arbetena i samlingen (fr.o.m. 15.12).  

I Uppståndna gudar avbildar Otto Mäkilä, liksom i många av arbetena från 1930-talet, ett främmande land efter döden. Typiskt för Mäkiläs konst var mystifieringen, längtan efter exotism och en strävan efter att ifrågasätta den statiska tiden och platsen. Livets bipolaritet – jag och den andra, drömmen och vakan, det medvetna och det omedvetna – kan dessutom identifieras i olika former i Mäkiläs hela surrealistiska produktion.

Otto Mäkiläs modernistiska och nyskapande konstnärliga verksamhet präglades av enkla former och en ny infallsvinkel som betonade färgernas ställning. Han kunde ha blivit intresserad av farao Tutankhamons grav, som upptäcktes 1922 – det skulle förklara de anspelningar på Egypten som finns i verket Uppståndna gudar. Å andra sidan hade det forna Egypten redan långt före gravfyndet sett som en kultur som värnar om mystisk kunskap och visdom. För Mäkilä var färgen en avspegling av den inre världen och ett centralt redskap i arbetet med att reformera konsten. Jordens och himlens eviga färger, blått och ockra, och den mustiga rödbruna caput mortuum lyser speciellt i hans verk från 1930-talet.  

Otto Mäkilä återgav ofta människogestalter som han avklätt alla individuella kännetecken. På det här sättet ville han betona och återge människolivets andliga dimension eller, liksom i verket Uppståndna gudar, livets mystiska och gåtfulla karaktär. Denna värld kunde man komma fram till endast med hjälp av fantasin, sinnena och upplevelserna. Verket har såväl visuella som innehållsliga beröringspunkter med det ett år senare färdigställda arbetet De ser vad vi inte ser (1939, olja på duk, 90 x 117 cm, Åbo konstmuseum), där bara en sandöken erinrar om pyramidlandskapet.

I samband med den stora utställningen av Otto Mäkiläs (1904–1955) verk våren 2011 publicerade Åbo konstmuseum boken Otto Mäkilä – En röd orolig gnista. Boken kan köpas i Åbo konstmuseums museibod.


Ytterligare uppgifter:
museichef Kari Immonen
tfn 044 31 22 256, kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

Pressbilder:
www.abokontmuseum.fi > PRESSEN > Pressbilder


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018