Åbo konstmuseum med i programmet för Åbo 2011
19.01.2011

Utställningsserien ANIMERA genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum och Björneborgs konstmuseum

Bildkonstnärerna har använt sig av animation redan i decennier, men intresset har ökat under de senaste åren och animationen har blivit en viktig del av bildkonst. Yrkesundervisningen i branschen vid Åbo Konstakademi är av stor betydelse i vårt land och har också blivit internationellt känd. Året 2011 är en lämplig tidpunkt för en granskning av animationens roll både som en del av den finska och den internationella bildkonsten och som en självständig konstart. Animera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Åbo yrkeshögskolas konstakademi / Utbildning för animation.


Animerautsällningar i Åbo konstmuseums Mörkrum
Priit Pärn (EE) 28.1–27.3
Åbo Anikister (FI) 8.4–29.5
David Shrigley (UK) 10.6–4.9
Lars Arrhenius (SE) 16.9–13.11
Animationens stödhjul (FI) 18.11.2011–8.1.2012

Animerautställningar i Björneborgs konstmuseums Mediepunkt

Timo Vaittinen (FI) 16.9–30.10
Åbo Anikister och Animationens stödhjul (FI) 1–27.11  
Europeiska nutida animationer, kuratorer Anna Daneri (IT) och Stefano Coletto (IT) 29.11.2011–14.1.2012

Utställningen Carl Larsson – Drömmar om harmoni på Åbo konstmuseum 16.9.2011–8.1.2012
Den svenske mästaren Carl Larssons älskade bildvärld fullbordar kulturhuvudstadsåret 2011. Höstens stora utställning presenterar de mest betydelsefulla arbetena i Larssons produktion. Hustrun Karin, även hon konstnär, deras barn och hemmet var en ständig inspirationskälla för Larsson, och hans verk blev förebilder för såväl den borgerliga familjeidyllen som det pittoreska bohemlivet. Larsson med sin särpräglade, dekorativa stil är bäst känd för akvarellerna med hemmet som motiv. Tiden har stannat upp i dem i barndomens varma och vilsamma söndagsstämning.

 

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg 


Åbo konstmuseum, Egentliga Finlands regionkonstmuseum
Auragatan 26, FI-20100 Åbo, Finland
tfn +358 (0)2 2627 100, info@turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

Öppet: ti–fr kl. 11–19, lö–sö kl. 11–17
Guidningar på svenska: den första och tredje söndagen i månaden kl. 14
Inträde: 8/5 e, Carl Larsson 10/7 e, personer under 16 år gratis
Gratis inträde fredagar kl. 16–19

Ytterligare uppgifter: 
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248, jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018