Animationens stödhjul: Jan Andersson, Maria Björklund, Mark Ståhle och Niina Suominen i Mörkrummet 18.11.2011–15.1.2012
07.11.2011

Animationens stödhjul: Jan Andersson, Maria Björklund, Mark Ståhle och Niina Suominen
Åbo konstmuseum, Mörkrummet, 18.11.2011–15.1.2012

MEDIEINFORMATION torsdag 17.11.2011 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Välkommen!

På den sista utställningen i serien Animera på Åbo konstmuseum är det åter animationskonstnärernas tur. I Mörkrummet presenteras nya verk av fyra medlemmar i föreningen Animationens stödhjul (Animaation apupyörä): Jan Anderssons Illustrerad stad, Maria Björklunds Kihi-Kuhi, Mark Ståhles Substans och Niina Suominens A Finnish Fable 2011. De har alla arbetat med animationskonst i mer än tio år och också varit aktiva i olika föreningar. Både Maria Björklund och Mark Ståhle är också kända som serietecknare. Utställningen i Åbo konstmuseums Mörkrum har koordinerats av föreningen Animationens stödhjul ordförande Tatu Pohjavirta och föreningen har gett ekonomiskt stöd för var och en av de presenterade animationerna. Föreningen Animationens stödhjul grundades år 2004 och dess syfte är att främja och utveckla animationen som konstform, att göra det möjligt för konstnärerna att förbättra sin animationsskicklighet och att underlätta produktionen av icke-kommersiella, personliga animationer.
 
Jan Anderssons (f. 1973) Illustrerad stad (2010, 4:17 min., musik och ljud Anton Sundström) vann i år första pris i serien för inhemska filmer under 30 minuter på Tammerfors filmfestival. Filmen berättar i ett hisnande tempo om händelserna i en universell stad ur ett långtidsperspektiv. Den enkla scenen är en vägg eller mur i staden på vilken ortens historia rullas upp, med såväl lugna perioder som våldsamma scener. Händelserna väller fram inför betraktarens ögon likt en väl inövad koreografi. Illustrerad stad är en strävt poetisk animation som siar om att slutet är nära.

Maria Björklunds (f. 1970) animation Kihi-Kuhi (30 s. loop, presentation 5 min., producent Tatu Pohjavirta) utgår från frigörelse från filmens berättande karaktär och bildbegränsningar och vill bryta den vedertagna tidsuppfattningen. Den rosa bakgrunden i Kihi-Kuhi genomkorsas av svartvita grafiska figurer som rör sig i alla tänkbara riktningar. Betraktaren kan inte ta till sig allt på en gång, så verket bjuder på en ny upplevelse varje gång man studerar det. Man kan låta figurerna fara omkring helt fritt och sjunka in i det undermedvetna eller så kan man utmana sin egen observationsförmåga på kapplöpning. Andtrutenhet eller avslappning – betraktaren får välja.
 
Niina Suominens (f. 1973) A Finnish Fable 2011 (2011, 5:35 min., musik Tuomas Toiviainen) fick i höstas ett gott mottagande i serien för nordiska kortfilmer på festivalen Nordisk Panorama. Den experimentella föremålsanimationen charmerar betraktaren direkt. En urban manlig skyltdocka njuter av den finska naturen och sysslar med allt som man ska syssla med på stugan då naturen i vårt land grönskar som mest. Tangomusiken ljuder, bastun – byggd som en tunna – lockar och blomsterängen inbjuder till drömmerier raklång på rygg. Arbete är en väsentlig del av stuglivet, så mannen tvättar mattor, sågar ved och målar trädgårdsmöbler. Suominens observationsförmåga är osviklig och hon kan med animationens hjälp presentera fängslande detaljer från människans verksamma vardag samtidigt som hon skapar en magisk stämning.

Mark Ståhles (f. 1971) animation Substans (7:35 min., ljud Petri Mattila) hade en mycket likartad utgångspunkt som Björklunds verk, men hans arbete ledde till ett annorlunda slutresultat. I Substans har Ståhle gallrat i materialet och förtätat det väsentliga i en enkel men synnerligen levande linje. Genom att följa med gestalternas kroppsspråk och rörelser får betraktaren information om händelserna runtomkring dem, vilka i animationen endast bekräftas av ljudet.

Animationer av medlemmarna i Animationens stödhjul och konstnärspresentationer fredag 9.12 kl. 16–19, fritt inträde.
På evenemanget fredag 9.12 kl. 16–19 på Åbo konstmuseum presenteras följande animationer:
Jan Andersson och Katja Kettu: Mangeln (2011, 11 min.), Ami Lindholm: Det året klippte jag håret (2010, 6 min.), Mark Ståhle och Tatu Pohjavirta: Djur för djur (2011, 10 min.), Maria Björklund: Sommar i Helsingfors (2011, 8 min.), Animationens stödhjul/Tatu Pohjavirta: Naturlag  (2008, omfattar 18 animationer). Fritt inträde.

ANIMERA utställningsserien: www.turku2011.fi/sv/animera_sv
Åbo konstmuseums Mörkrum: Animationens stödhjul (FI) 18.11.2011–15.1.2012
Björneborgs konstmuseums MEDIEpunkt: Åbo Anikister och Animationens stödhjul (FI) 1–27.11.2011 
Europeiska nutida animationer, kurator Anna Daneri (IT) 29.11.2011–15.1.2012

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

Utställningsserien Animera hör till det officiella programmet för Åbo 2011. Animera lyfter fram animationen som konstart och utforskar gränsen mellan animation och bildkonst. Animera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Åbo yrkeshögskolas konstakademi/Utbildningen för animation.


Ytterligare uppgifter: amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi
www.animaatio.org och www.abokonstmuseum.fi

Pressbilder: www.abokonstmuseum.fi  > PRESSEN > Pressbilder

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018