Animationer av brittiske bildkonstnären David Shrigley i utställningsserien Animera i Mörkrummet 10.6–4.9.2011
06.06.2011

MEDIEINFORMATION onsdag 8.6.2011 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo
Konstnären är närvarande
Välkommen!


Under sommaren presenteras den i Glasgow bosatte David Shrigley (f. 1968) i utställningsserien Animera. Shrigley är känd för de vardagsnära motiven i sina teckningar, skulpturer och texter. Han har hållit flera utställningar men också gjort arbeten för offentliga rum. Dessutom har de tecknade serierna varit ett uttryckssätt som stått honom nära. Shrigley använder tecknandet som ett medel för att uttrycka sina tankar, och det är helt naturligt att han för en del år sedan började göra animationer där han kan kombinera berättandet och snabbtänktheten och dessutom använda sig av musik. I hans konst kan människorna och föremålen lätt identifieras även om den värld han skapar inte alltid motsvarar verkligheten. Hans verk är humoristiska, ibland en smula vresiga, och de kommer ofta med sanningar. Arbetena har sin grund i konstnärens vetgirighet. I luften känner man en fråga: Hur vore det om …? I Åbo konstmuseums Mörkrum presenteras nu ett urval på en knapp halvtimme av David Shrigleys svartvita tecknade animationer från de senaste åren.

I animationen Laundry (2006, 2:44 min.) tar en man en häst till ett tvätteri och sätter på tvättmaskinen – med hästen inuti! Dialogen i tvätteriet är kärnfull och rakt på sak, alla parter har en egen åsikt. Verket New Friends (2006, 1:20 min.) får en högtidlig och värdig stämning genom den marschmusik som spelas. Ingen individ kan urskiljas i de marscherande leden förrän det oundvikliga inträffar. De nya vännerna och den muntra stämningen överraskar betraktaren, men det är fortfarande inte tillåtet att skilja sig från mängden. I animationen The Door (2007, 3:07 min.) funderar gossen Robert över hur han kommit till världen. Pappan svarar tålmodigt på hans frågor, men hans oroliga fot avslöjar att han upplever situationen som pinsam. Robert ger sig av på äventyr i drömmen, finner en dörr och blir överraskad.

I sina animationer använder sig Shrigley inte bara av slagfärdig dialog utan också av upprepning och situationer som är välbekanta för alla. Light Switch (2007, 1:28 min.) visar hur det verkligen ligger till, eller kan den hand som klickar på strömbrytaren verkligen vara snabbare? En motvikt till Shrigleys korta arbeten är den lite längre animationen Sleep (2008, 8:01 min.). Där är gesterna små, andningen tung och pannan stundom rynkad. Samma sömniga och något obekväma stämning fortsätter i Conveyor belt (2008, 3:07 min.). Inför ögonen flyter ett rullband med ett ben, en klädställning, ett brinnande ljus, en streckgubbefamilj, en tand… Vart är alla de här sakerna på väg? Det klarnar naturligtvis! Därnäst kommer en tvångsföreställning. En hand skakar en tärning och släpper ner den på ett bord. Det borde bli ettor. Ones (2009, 3:09 min.) gör det möjligt. I animationen The Letter (2010, 2:04 min.) följer vi åter med en hand. Den här gången skriver handen ett brev, som börjar med ”Dear Mrs Teacher”… Betraktaren följer koncentrerat med pennan och dess rörelser på pappret.  

Utställningsserien ANIMERA:
www.turku2011.fi/sv/animera_sv
Åbo konstmuseum, Mörkrummet
Priit Pärn (EE) 28.1–27.3
Åbo Anikister (FI) 8.4–29.5
David Shrigley (UK) 10.6–4.9
Lars Arrhenius (SE) 16.9–13.11
Animationens stödhjul (FI) 18.11.2011–8.1.2012

Björneborgs konstmuseum, Mediapiste
Timo Vaittinen (FI) 30.9–30.10
Åbo Anikister och Animationens stödhjul (FI) 1–27.11  
Europeiska samtidsanimationer, kuratorer Anna Daneri och Stefano Coletto (IT) 29.11.2011–15.1.2012
 

Ohjelma_logo_pallossa_Black_PIENIN.jpg

Utställningsserien Animera, som hör till programmet för Åbo stads kulturhuvudstadsår 2011, lyfter fram animationen som en del av samtidskonsten och granskar gränserna mellan animation och bildkonst. Animera är ett samprojekt mellan Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och animationsutbildningen vid Åbo yrkeshögskolas konstakademi.

Ytterligare uppgifter:

amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi
www.davidshrigley.com       

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018