Jaan Toomik i Åbo konstmuseums Mörkrum 29.1–11.4.2010
09.02.2010

Pressvisning torsdag 28.1.2010 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 28.1 kl. 18–20.
Konstnären är närvarande vid tillställningarna.
Välkommen!


Åbo konstmuseum började utställningsserien i Mörkrummet år 2008 med video- och mediekonst av finländska konstnärer. År 2009 visades verk av konstnärer i de andra nordiska länderna och år 2010 visas verk av konstnärer i de baltiska länderna och nordvästra Ryssland. År 2010 inleds med den estniska konstnären Jaan Toomik (f. 1961). I Mörkrum-met visas hans verk Waterfall (Vattenfall, 2005, 1:45 min).

I verket Waterfall står konstnären framför ett väldigt stort vatten-fall. Naturen visar sin kraft och vattenmassorna väller fram bakom hans rygg. Konstnären är ändå lugn och riktar sin blick mot betraktaren. Till sitt väsen är han mottagande. Snart ändrar han min och öppnar munnen. Det som sker bakom hans rygg flyttas plötsligt in i honom. Efter det tillfälliga och kaotiska utbrottet återvänder stillhe-ten igen. Konstnären går sin väg.

På några få minuter väcker Waterfall liv i betraktarens känslor. Vat-tenfallet känns lugnande, även om betraktaren är medveten av den när-varande väldiga kraften och faran. Waterfall är befriande. Verket kunde lika väl vara både självporträtt av konstnären och en skildring av den omgivande världen – betydelserna sammanknyts. Molnen rör sig och vattnet strömmar. Människan står på sin plats. Hur påverkas människan av den omgivande världen?

Jaan Toomik har med sina video- och installationsverk deltagit i ett flertal internationella utställningar. I sitt hemland är han också känd som målare. Konstnären är själv ofta med i sina videoverk, där han öppet behandlar sina personliga, ibland smärtsamma upplevelser. Han har t.ex. behandlat faderns död i sin barndom, broderns tidiga död samt sitt hemlands historia. Vid sidan av sina personliga upple-velser har han behandlat andra människors fysiska och mentala sjukdo-mar samt våldsamma beteendemönster. Verken beskriver olika sätt att möta svåra frågor och att gå vidare. Naturen har en stor betydelse, den betonar människans själfullhet. Ofta innehåller hans verk en fa-scinerande och förträfflig insikt eller en överraskning som får be-traktaren att le.

KONSTNÄRSTRÄFF

Torsdag 28.1.2010 kl. 14 berättar Jaan Toomik på engelska om sitt konstnärliga arbete. Platsen är Åbo konstakademis Kuvateatteri (Slottsgatan 54–60). Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

SNART I MÖRKRUMMET:

Deimantas Narkevičius 16.4–30.5.2010
Factory of Found Clothing 11.6–12.9.2010

Ytterligare uppgifter:
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 4003248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018