Priit Pärn: Åbo konstmuseums Mörkrum 28.1–27.3.2011
17.01.2011

Priit Pärn inleder utställningsserien Animera
Åbo konstmuseums Mörkrum 28.1–27.3.2011
Medieinformation torsdag 27.1.2011 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo
Vernissage torsdag 27.1 kl. 18–20
Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen
Välkommen!


Den estniska animationsregissören Priit Pärn (f. 1946) inleder utställningsserien Animera i Åbo konstmuseums Mörkrum. Han är en av världens mest uppskattade animationskonstnärer. Tecknandet har alltid varit en viktig del i Priit Pärns liv. I sitt hemland blev han i slutet av 1960-talet känd för sina karikatyrteckningar. Teckningarna resulterade i att han 1976 blev inbjuden att regissera animationer i filmstudion i Tallinn. Före detta hade han hunnit avlägga examen vid universitet i Tartu med biologi som huvudämne och arbeta i botaniska trädgården i Tallinn. Arbetet i animationsstudion förde Priit Pärn till en internationell karriär som animationsregissör. Sedan 1980-talet är han dessutom känd som bildkonstnär. Priit Pärns teckningar och grafik har visats på otaliga utställningar, och dessutom gör han illustrationer. Även om Priit Pärn har undervisat i animation i olika läroanstalter runt om i världen, anser han att Åbo är hans andra hemstad, eftersom han undervisade i staden 1994−2007. Han var en viktig påverkare och bidrog till att utbildningen i animation vid Åbo Konstakademi blev internationellt känd.      

I Åbo konstmuseums Mörkrum visas en kavalkad på nästan tre timmar av Priit Pärns animationer från olika decennier. Den tidigaste animationen ...and Plays Tricks (...ja teeb trikke, 1978, 9 min.) var den första som prisbelönades på en animationsfestival. I de senare verken är det samhälleliga budskapet tydligare. Passion och problem i parförhållanden förekommer ofta i Pärns animationer. Så är det också i triangeldramat The Triangle (Kolmnurk, 1982, 15 min.). Pärn hämtar också inspiration ur bildkonsten. Personerna i Edouard Manets målning Frukost i det gröna (1863) har i animationen Breakfast on the Grass (Eine Murul, 1987, 24 min.) flyttats till det sovjetestniska samhället medan den färggranna bildvärlden i Hotel E (1992, 29 min.) hänvisar till popkonsten. Karl Marx och Marilyn Monroe träffas i animationen Karl och Marilyn (2003, 23 min.). I verket Life without Gabriella Ferri (Elu ilma Gabriella Ferrita, 2008, 44 min.) är sinnena speciellt känsliga och slumpen leder vidare till nya händelser. Kavalkaden avslutas med Pärns nyaste verk Divers in the Rain (Tuukrid vihmas, 2010, 24 min.).  

Priit Pärns verk baserar sig på hans manuskript. Han planerar figurerna och bildmanuset, men den färdiga animationen är gjord av den stora gruppen professionella filmare som arbetar i studion. Animationskonstens klassiska egenskaper kommer väl fram i Pärns verk. Rytmen i den rörliga bilden samt ljudet är väsentliga. De tecknade animationerna är så slagkraftiga att inga ord behövs. Transformationen kan vara oändlig och det symbolistiska bildspråket är en viktig del av animationens grammatik. Priit Pärns verk baserar sig på berättelser, men trots det kan betraktaren ibland känna sig litet förvirrad. Pärn bearbetar inte berättelserna så att de är färdiga, utan han lämnar utrymme för betraktaren att göra egna tolkningar. Den oemotståndliga visuella kraften i Pärns verk väcker stimulerande känslor hos betraktaren ännu länge efter att han sett verken.        

KONSTNÄRSTRÄFF: Torsdag 27.1.2011 berättar Priit Pärn på finska om sitt konstnärliga arbete på Kuvateatteri (Bildteatern) vid Åbo Konstakademi (Slottsgatan 54–60) kl. 14. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

Utställningsserien Animera hör till det officiella programmet för Åbo 2011. Animera lyfter fram animationen som konstart och utforskar gränsen mellan animation och bildkonst. Animera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Åbo yrkeshögskolas konstakademi/Utbildningen för animation.

 
Åbo konstmuseums Mörkrum
Priit Pärn (EE) 28.1–27.3
Åbo Anikister (FI) 8.4–29.5
David Shrigley (UK) 10.6–4.9
Lars Arrhenius (SE) 16.9–13.11
Animationens stödhjul (FI) 18.11.2011–8.1.2012

Björneborgs konstmuseums Mediepunkt
Timo Vaittinen (FI) 16.9–30.10
Åbo Anikister och Animationens stödhjul (FI) 1–27.11 
Europeiska nutida animationer, kuratorer Anna Daneri och Stefano Coletto (IT) 29.11.2011–15.1.2012
 

Ytterligare uppgifter:
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018