Kristina Norman: Me ei ole universumis üksi i Mökrrummet 26.11.2010–16.1.2011
19.11.2010

 
Medieinformation torsdag 25.11.2010 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo
Konstnären är närvarande vid medieinformationen
Välkommen!


Den estniska konstnären Kristina Norman (f. 1979) avslutar Åbo konstmuseums år med baltisk och rysk video- och mediekonst i Mörkrummet. I Kristina Normans dokumentariska verk Me ei ole universumis üksi (Vi är inte ensamma i universum, 2010, DVD, 11:33 min) har en grupp människor samlats på en åker för att avtäcka ett minnesmärke. Representanter för medierna filmar. Det är en historisk stund. Slutligen avtäcker Mati Jakson minnesmärket på den plats, där hans mamma såg ett ufo landa.   

Kristina Norman har i sin konst utforskat hur olika personer förhåller sig till minnesmärken. För tillfället visas Kristina Normans verk After-War (2009) på Kiasmas samlingsutställning. Verken baserar sig på händelserna efter att Estlands regering flyttat ett minnesmärke som var tillägnat de sovjetiska soldaterna, den s.k. Bronssoldaten, från en central plats i Tallinn till en krigskyrkogård. De våldsamma utbrotten visade hur starkt folk upplevde minnesmärket och de element som det representerade. Konstnären blev arresterad av polisen då hon hämtade sin egen, förgyllda version av minnesmärket till den ursprungliga platsen. För tillfället arbetar Kristina Norman med ett nytt verk som handlar om den nya segerstatyn i centrala Tallinn, som avtäcktes för ett år sedan. Minnesmärket, som restes med en snäv tidtabell, har fått ett motstridigt mottagande.           

I fråga om minnesmärket som Mati Jakson avtäcker är det inte fråga om makthavarnas beställningar av minnesmär-ken som anknyter till historiska händelser utan om en kort stund på en gård i nordöstra Estland. Den 27 november 1996 såg Mati Jaksons mamma genom köksfönstret ett ufo landa 50 m från familjens hus. Också grannarna såg det oförglömliga ljusfenomenet. Tio år senare beslöt Mati Jakson resa ett minnesmärke till minne av händelsen. De för-gyllda bokstäverna på kalkstenen påminner om händelsen som grannarna blev vittne till – det finns inga andra vittnen. Vid avtäckningen skjuter Mati Jakson som en symbolisk hälsning upp en liten raket, och budskapet är att vi inte är ensamma i universum.

KONSTNÄRSTRÄFF
Torsdag 25.11.2010
berättar Kristina Norman på engelska om sitt konstnärliga arbete på Kuvateatteri (Bildteatern) vid Åbo konstakademi (Slottsgatan 54–60) kl. 13. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

Åbo konstmuseum inledde serien med Mörkrumsutställningar år 2008. Det första året presenterades video- och medieverk av finländska konstnärer. År 2009 stod konstnärer från de övriga nordiska länderna i turen. År 2010 presenteras baltiska och ryska konstnärer.


Ytterligare uppgifter:
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom@turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018