Sista chansen att se miniatyrsamlingen
24.11.2010


Det är sista chansen att se samlingsutställningen Den här resan! och Henry Lönnfors miniatyrsamling

Henry Lönnfors miniatyrsamling visas ännu den här veckan på Åbo konstmuseum. Utställningen Amour unit deux c½urs presenterar för första gången i offentligheten de 57 verken som ingår i samlingen och de kommer inte att visas som en helhet under närmaste åren i Åbo efter utställningen.

Åbo Konstmuseum fick 2004 motta en förnäm miniatyrsamling av juris doktor Henry Lönnfors. Miniatyrerna är huvudsakligen svenska och härstammar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Perioden anses vara det europeiska miniatyrmåleriets guldålder. Samlingen omfattar även centraleuropeiska miniatyrer. De äldsta av miniatyrerna är från 1600-talet. Största delen av miniatyrer är porträtt.

Henry Lönnfors miniatyrsamling är ett värdefullt tillägg till de fåtaliga offentliga miniatyrsamlingarna i Åbo och hela Finland. Särskilt de talrika svenska miniatyrerna passar utmärkt väl ihop med linjedragningen för Åbo konstmuseums samling, där den inhemska och skandinaviska konsten varit företrädda från första början. Mi-niatyrsamlingens franska och andra utländska verk åter vidgar vyerna när det gäller denna konstarts internatio-nella aspekter.
         
Samlingsutställningen Den här resan! presenterar resor som finländska och i Finland verksamma konstnärer gjort både i verkligheten och fantasin.


 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018