Hanna Haaslahti - Old and New Exits, Åbo konstmuseums Studio 1.10–14.11.2010
21.09.2010

Medieinformation torsdag 30.9.2010 kl. 10 på Åbo konstmuseum,  Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 30.9 kl. 18–20.
Välkommen!


Mediekonstnären Hanna Haaslahti (f. 1969) är känd för sina visuellt starka verk som betraktaren kan påverka genom sitt beteende och därmed skapa unika erfarenheter. Verken väcker tankar om tidens betydelse men också om vårt sätt att avbilda och uppleva den omgivande världen. För Haaslahtis utställning Old and New Exits (Gamla och nya utgångar) har Åbo konstmuseums Studio med mellanväggar omvandlats till ett labyrintiskt rum. Besökaren måste leta efter nya vägar och utgångar. De gamla välbekanta museidörrarna och -fönstren har förändrat sig. Alla öppningar och springor är potentiella utgångar. Omändringen av rummet skapar en alldeles ny erfarenhet som varje museibesökare själv svarar för. Längs vägen utmanar konstnären besökarnas sätt att se och erfara. Bilder som klippts från gamla filmer förändras när betraktaren byter plats. Ljudet ger rummet en ny och hemlighetsfull dimension. Det största utrymmet upptas av arbetena Time Experiment och Trompe l’½il, men de existerar först då betraktaren står i växelverkan med dem.
 
I verket Time Experiment (2007, Tidsexperiment) stiger besökaren in i ett rum där han möter sin bild i en spegelliknande videoprojektion. Genom datastyrning sparas också personens slumpmässigt valda rörelseserier bredvid spegelbilden och förenas i videoprojektionen också med andra museibesökares bilder. Sitt namn likmätigt får verket betraktaren att fundera på två tidsbegrepp, den unika stunden och kontinuumet. Verket avslöjar också hur besökaren uppfattar sin egen bild. Hur reagerar kroppen på den? Och vilken reaktion framkallar insikten om att bilden sparas i en dator och kan dyka bredvid nästa besökares bild? Nuförtiden fattar vi fortsättningsvis beslut om den bild som vi vill ge av oss själva. Avspeglar den bilden vårt verkliga jag? Av Haaslahtis tidsexperiment sparas sist och slutligen ingenting för kommande generationer utan erfarenheterna av verket stannar i kroppsminnet hos dem som upplevt det.

Också verket Trompe l’½il (2009, Synvilla) är bara ett tomt rum om ingen människa är närvarande. I det dunkla rummet fungerar betraktarens skugga som en ljuskälla inuti vilken det öppnar sig en ny fantasiverklighet. Av landskapet, som hela tiden rör sig, avslöjas bara ett område som är lika stort som betraktarens kropp. Beroende på hur betraktarna rör sig och hur många de är avslöjas större områden på kartan. Erövrar världen människan eller människan världen? Även om det bara är bildytan som rör sig i verket framkallas en illusion av att man reser utan att röra sig. Livet idag med mobiler och digitala nätverk är rörelse på olika ytor, både urbana och kulturella, utan fysisk aktivitet eller förflyttning.

Trompe l’½il är en gammal teknik inom bildkonsten och avser ett måleri som är bedrägligt naturligt. Detta illusionistiska sätt att måla har använts t.ex. i kompositioner och under barocken i målningar i kyrktak för att skapa en känsla av ett tredimensionellt rum.

Torsdag 4.11.2010 berättar Hanna Haaslahti på finska om sitt konstnärliga arbete på Kuvateatteri (Bildteatern) vid Åbo konstakademi (Slottsgatan 54–60) med början kl. 15. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

I HÖST I STUDION:
Julie Nord (DK), 26.11.2010–16.1.2011

Ytterligare uppgifter: amanuens Jenny Nybom, tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi, www.turuntaidemuseo.fi
 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018