MÖRKRUMMET Javier Téllez: Caligari and the Sleepwalker 25.11.2016-29.1.2017
16.11.2016

J A V I E R  T É L L E Z

Caligari and the Sleepwalker


Åbo konstmuseum, Mörkrummet 25.11.2016 – 29.1.2017

Informationsträff torsdag 24.11.2016 kl. 11 och vernissage torsdag 24.11 kl. 18-20 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo). Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen. Välkommen!

 

I Mörkrummet avslutas året med Javier Téllez Caligari and the Sleepwalker (Caligari und der Schlafwander, 2008). Filmen baserar sig på den av Robert Wiene regisserade stumfilmsklassikern Dr Caligaris kabinett (1920), som anses som ett storverk inom skräckfiktionen och den tyska expressionismen.

I Wienes ursprungliga version av doktor Caligaris kabinett förekommer sömngångaren Cesare, som ser in i framtiden och svarar på frågor om det kommande men som under hypnos också fungerar som ett instrument för doktor Caligaris godtyckliga mördande. Slutet lämnas öppet, vilket vänder berättelsen upp och ner: är allting kanske ändå galenskap och inbillningar som chefen för mentalsjukhuset, doktor Caligari försöker bota sin patient från?

Javier Téllez är son till ett psykiaterpar och har under sitt liv innehaft parkettplats när det gäller människosinnets många dimensioner, normer och störningar. I sitt eget konstnärliga arbete har han gett röst åt bland annat mentalvårdspatienter och funktionsnedsatta, som ofta förblir osynliga eller förvisas till marginalerna. Också Caligari and the Sleepwalker tillkom i samarbete med amatörskådespelare och mentalvårdspatienter som ett resultat av verkstäder som anordnades på kliniken Vivantes i Berlin. Patienterna var med om att skriva filmmanuskriptet, utveckla rollfigurerna och besätta rollerna och deltog också som skådespelare. Till central inspelningsplats valdes observatoriet Einstein Turm som ritats av den tyska avantgardens ikon inom arkitekturen, Erich Mendelsohn. Byggnaden anknyter dels till Wienes estetik, dels till den tid då den psykiatriska forskningen och psykoanalysen gick framåt med stormsteg och de mentala störningarna och mentalsjukhusen för första gången fick plats på vita duken.

Caligari and the Sleepwalker granskar främlingskapet, dubbelgångarfenomenet och schizofrenin genom att med stumfilmens medel återge utomjordingen Cesares och psykiatern märkliga sessioner. Liksom förebilden leker filmen med ombytta roller och fantasier som finns inuti andra fantasier. Samtidigt anknyter Téllez också till själva filmens innersta väsen: den är ett slags illusion som hypnotiserar oss att för en stund tro på det som inte är verkligt.

Javier Téllez (f. 1969 i Valencia, Venezuela) bor och arbetar i New York. Hans video- och filmproduktion som förenar fiktion och dokumentära element, omvärderar och utmanar våra uppfattningar om det som anses normalt.

Javier Téllez berättar om sina verk och sitt konstnärliga arbete fredag 25.11 kl. 11 på Åbo Konstakademis Bildteater (Slottsgatan 54). Språket är engelska och alla intresserade är välkomna. Fritt inträde.
 
Ytterligare information

amanuens Annina Sirén
tel. + 358 2 2627 094 / + 358 50 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018