STUDION Jouko Korkeasaari: Glorias hem 25.11.2016-29.1.2017
16.11.2016

J O U K O  K O R K E A S A A R I

Glorias hem


Åbo konstmuseum, Studion 25.11.2016 – 29.1.2017

Informationsträff torsdag 24.11.2016 kl. 11 och vernissage torsdag 24.11 kl. 18-20 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo). Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen. Välkommen!

Jouko Korkeasaaris konst förenas av ett slags drömlogik som är öppen också för oväntade associationer. Under de senaste åren har konstnären främst arbetat med dockor, olika föremålsverk och installationer, men nu har han åter fattat penseln, och Glorias hem presenterar också främst målningar som färdigställts under 2016.

Utställningens utgångspunkt och inspirationskälla är en fiktiv person, Gloria, och konstnären återger olika moment i hennes liv. Tidpunkten och platsen för händelserna förblir, liksom Glorias identitet, dock en hemlighet. Målningarna i 1800-talsanda är mörka och dystra, ett slags drömlika minnesglimtar av situationer eller stunder som är eller inte är av betydelse. Berättelsen har ingen klar början och inget klart slut, utan betraktaren får kombinera de ledtrådar som konstnären ger på sitt eget sätt.

I Korkeasaaris bildgalleri lever såväl aristokratisk dekadens och känslor av fasa som Suosikkis tonårsspalter, gudsförgätna platser i Amerika och religiösa kultgrupper sida vid sida. Stilmässigt är målningarna influerade av surrealismen och naivismen och man kan också se drag av populärkulturen, ibland också intryck från konsthistorien. I verken finns det något snedvridet, varför de förefaller att frammana något bortglömt eller undangömt. De lockar oss att titta in i dunklet och gå med i det hemliga sällskap för magiska märkvärdigheter som Korkeasaari orkestrerar.

Jouko Korkeasaari (f. 1971 i Kajana) avlade examen vid Åbo Konstakademi 1998 och bor i Helsingfors. Han arbetar med målning, skulptur och installationer. Sedan år 1992 har han ingått i konstnärskollektivet Hyäryllistä.

Ytterligare information
amanuens Annina Sirén
tel. + 358 2 2627 094 / + 358 50 3568 800
annina.siren@turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018