HUNDRA ÅR AV KONST 21.11.2014 - 6.11.2016
12.11.2014

HUNDRA ÅR AV KONST

Åbo konstmuseum fr.o.m  21.11.2014

Pressträff torsdagen den 20.11.2014 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo).
Vernissage torsdagen den 20.11 kl.18–20. Välkommen!

Hundra år av konst presenterar finländsk bildkonst från 1800-talets början till första världskriget. Klassikerna ur Åbo konstmuseums samling visar vägen från romantik till realism och brytningsskedet när modernismens ljus och färg tar över.

Utställningen börjar med att introducera den finländska bildkonstens första, försiktiga steg genom att presentera verk av finländska konstens pionjärer, såsom Alexander Lauréus och Robert Wilhelm Ekman. För deras generation ansågs det vara speciellt viktigt att resa i Europa. Det mest prestigefyllda var att arbeta i Rom – först efter denna merit kunde konstnären anses vara en erkänd konstnär. Beundran av antikens konst och Rom kunde ses i motivvalen och i den slätade presentationen.

Beundrandet av Rom och antiken började minska ju närmare man kom 1800-talets mitt och man började se romantikens idealiserande konst som gammaldags. Friluftsmåleri som utvecklats i Tyskland och Frankrike ville åstadkomma ett mer realistiskt avbildningssätt. Den förebådade under 1800-talets slut realismens krav såväl inom bildkonsten som inom litteraturen. Till samma epok hör även den finska konstens guldålder, som är väl representerad i konstmuseets samlingar. Många verk som härstammar från denna period har blivit de mest älskade i hela samlingen. Framme finns bland annat verk av Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela och Victor Westerholm. Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wrights verk utgör en egen helhet.

När man närmade sig sekelskiftet 1900 blev konstnärens egen syn mycket viktigare än att avbilda den yttre verkligheten. Den franska symbolismens inflytande nådde även Finland. Hos oss fick den på grund av de spända relationerna mellan Finland och Ryssland även nationella drag. Symbolismen förespådde redan uppkomsten av modern konst. Utställningen avslutas med färgsprakande verk från 1900-talets första årtionden och representerade finns bland annat Axel Haartman, Pekka Halonen och Helene Schjerfbeck.

Åbo konstmuseum är efter Ateneum Finlands nästäldsta konstmuseum och därför ett av de få konstmuseer, vars samling bjuder en inblick i hela den finländska konstens historia. Man började bygga upp Åbo konstmuseums samling 1891 då museets bakgrundssamfund Konstföreningen i Åbo grundades. En del av konstverken tillhörande samlingen på nästan 7 000 verk är kontinuerligt utställda.

YTTERLIGARE INFORMATION
amanuens Mia Haltia
tel. (02) 2627 096
mia.haltia(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018