Erkki Nampajärvi Åbo konstmuseums Studio 16.4–30.5.2010
24.08.2010

Pressinformation torsdag 15.4.2010 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Vernissage torsdag 15.4 kl. 18–20.
Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen.
Välkommen!


Konstnären Deimantas Narkevičius från Litauen granskar i sin utställning i Åbo konstmuseums Mörkrum vad människan ser och varför. Samtidigt med denna utställning presenterar Erkki Nampajärvi (f. 1982) i museets Studio sitt examensarbete vid Ritskolan i Åbo. Nampajärvi förlitar sig i sitt arbete starkt på sin intuition. Han fyller stora papper med sina teckningar. När han börjar vet han inte ännu vart det hela ska leda, utan arbetet drar honom med sig. De surrealistiska bilderna, som är späckade med detaljer, ger betraktaren en hel del att fundera över. Konstnären upplever att hans verk hör samman med hans sätt att se på världen. Han berättar att han vill göra en djupdykning i sitt undermedvetna och där samla information om den röriga och kaotiska verkligheten. ”Jag ser mina arbeten mer som känslolägen än som konstateranden kring något motiv”, säger han.

I Nampajärvis arbeten finns detaljer som är välbekanta från konsthistorien. Han har flitigt studerat äldre konst och berättar att Albrecht Dürer (1471–1528) gjorde ett starkt intryck på honom redan då han var barn. Till exempel de stora korsen i Nampajärvis arbeten för tankarna till den tyske konstnären. Den mellaneuropeiska bildkonsten har också länge intresserat Nampajärvi, som läsåret 2008–2009 studerade i Krakow i Polen.  

Fast Erkki Nampajärvis arbeten är stora till formatet tecknar han mycket med kulspetspenna. Han säger sig tycka om att pennan flyter mjukt i olika riktningar och att tecknandet går snabbt. Förutom kulspetspenna använder han bläck, tusch och färgpennor. Ibland gör han sina arbeten till kollage genom att limma papper på dem.

Erkki Nampajärvi vill vara så öppen som möjligt när det gäller de arbeten som hans undermedvetna producerar. Det motiverar han så här:     

Att vara människa och att studera tillvaron är en del av en konstnärs arbete. Hur berättar man om sådana tankar och känslor som man inte kan skriva ner och inte formulera i ord? I konsten har det alltid funnits en djup kraft som vi inte kan förklara. Vi kan bara förnimma den. Det finns ännu många mysterier och mycket att studera i världsalltet och hos människan, och jag vill granska det här på mitt eget sätt. Hur är till exempel vår medvetenhet uppbyggd? Och i hur hög grad agerar vi i enlighet med våra primitiva instinkter?

KONSTNÄRSTRÄFF

Torsdag 22.4.2010 berättar Erkki Nampajärvi om sitt konstnärliga arbete på finska i Studion fr.o.m. kl. 17.30.

NÄSTA I STUDION:

Jiri Geller, 11.6–12.9.2010
Hanna Haaslahti, 1.10–14.11.2010
Julie Nord (DK), 26.11.2010–16.1.2011

Ytterligare uppgifter:
amanuens Jenny Nybom
tfn (02) 262 7094 eller 050 400 3248
jenny.nybom(at)turuntaidemuseo.fi
www.erkkinampajarvi.com och www.turuntaidemuseo.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018