MIIKKA VASKOLA 5.2-8.5.2016
25.01.2016

Åbo konstmuseum 5.2–8.5.2016

Informationsträff torsdag 4.2.2016 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo).
Vernissage torsdag 4.2 kl. 18–20. Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen. Välkommen!Åbo konstmuseum inleder utställningsåret med att presentera Miikka Vaskola (f. 1975 i Helsingfors). Vaskola hör till sin generations mest begåvade bildkonstnärer.  Han avlade examen vid Bildkonstakademin år 2008 och hans verk har visats på både separat- och grupputställningar i hemlandet och utomlands. Åbo konstmuseums utställning  är den första omfattande presentationen av hans produktion, med verk från karriärens första tider såväl som helt nya arbeten. 

Vaskolas stora verk går främst i brunt och grått och kännetecknas av ett skickligt materialbruk och en förnimmelse av den svunna världen. Utgångspunkten för målningarna är ofta en gammal arkivbild och Vaskola använder också mycket tid till att gå igenom arkivmaterial av olika slag. Han målar både föreställande verk och arbeten som rör sig på gränsen mellan det föreställande och det abstrakta. De senare  tillåter betraktaren att i sin egen fantasi gestalta de delar som saknas. I de enskilda verken kan man också identifiera olika tidsnivåer och platser.
 
Vaskola arbetar långsamt: att färdigställa ett verk kan kräva 2–3 år. ”Jag korrigerar, försöker på nytt, tvättar bort och avlägsnar felaktigheter för att bana väg för nya försök. Det räcker länge, men medför att tiden och letandet efter den rätta lösningen kommer till synes i målningarna”, berättar konstnären om sitt arbete. När Vaskola arbetar ser han inte ett färdigt verk för sin inre syn, utan verken tar form allteftersom arbetet framskrider och slutresultatet kan ibland rentav överraska konstnären själv.

En del av verken saknar kilram, vilket rubbar de traditionella uppfattningarna om målarkonsten, medan den tekniska skickligheten åter förstärker dem. Vaskolas mål är inte bara en illusion av djup som skapats på vit botten – han strävar efter mer än så. Han målar på ogrunderad duk ”för att verket ska gå inåt, inte i riktning mot betraktaren. Färgen har sugits in i dukens vävnader och redan denna ungefär millimetertjocka impregnering räcker för att ge verket ett 'naturligt' djup.” Miikka Vaskolas estetiska verk kräver att betraktaren är närvarande och ger sig hän. Stämningen rör sig i gränslandet mellan det förgångna och det närvarande, och betraktaren kan uppleva både närhet och avstånd.

Under våren anordnas intressanta specialvisningar av utställningen: lördag 6.2 kl. 14 presenteras utställningen av Miikka Vaskola och Mika Hannula, lördag 23.4 kl. 14 av de aboensiska bildkonstnärerna Erika Adamsson och Laura Miettinen.  Ytterligare uppgifter om kringevenemang finns på Åbo konstmuseums webbsidor.

Ytterligare information
amanuens Mia Haltia
tel. + 358 2 2627 096
mia.haltia@turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi
www.miikkavaskola.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018