STUDION Kari Vehosalo: Terrible Nature 5.6-20.9.2015
26.05.2015

KARI VEHOSALO: TERRIBLE NATURE

Åbo konstmuseum, Studion 5.6–20.9.2015
Informationsträff torsdag 4.6.2015 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo).
Vernissage torsdag 4.6 kl. 18–20. Konstnären är närvarande vid bägge evenemangen. Välkommen!

Kari Vehosalo
är känd för sina isande precist gjorda målningar som granskar verklighetens maktstrukturer och motsägelserna i människonaturen. Också i hans nyaste målningar och skulpturer är den hotfulla och oförutsägbara naturen ett element i människans tragikomiska existens där vår lott är att vara utkastade i en miljö som avstöter oss.

Utställningen avspeglar den röda tråd som löper igenom Vehosalos hela produktion: skildringen av människans motsägelsefulla natur samt av de spänningar som uppstår mellan människans privata verklighet och den sociala gemensamma verkligheten. Namnet Terrible Nature härrör från Thomas Hobbes (1588–1679) filosofi: Hobbes anser att människan främjar sig från naturen genom sociala kontrakt. För Hobbes representerar naturen anarki, ständig krigföring och något som människan kan överbrygga genom att överlåta sin frihet till en suverän maktbrukare. I Vehosalos konst är naturen närvarande dels i konkret återgivning, dels som en metafor för människans inre natur, hennes sätt att leva och ha ägodelar.

När man betraktar Vehosalos arbeten, där han obducerar vår existens med en kirurgs oberördhet och precision, noterar man hans suveräna målningsteknik men också hans talang för att i verket bygga in en spänd, passivt aggressiv känsla av alienering. Verken är på gränsen till det kusliga (unheimlich): undermedvetet känner vi igen dem men samtidigt är de främmande och därför skrämmande och eggande.

Helsingforsaren Kari Vehosalo (f. 1982) avlade bildkonstnärsexamen vid Lahtis konstinstitut år 2008 och examen som magister i konst vid Aalto-universitetet 2010. Förutom med måleri arbetar han också med fotografering och installationer. Verk av honom finns i flera privata och offentliga samlingar, bl.a. på Kiasma, Helsingfors konstmuseum och Amos Andersons konstmuseum samt i Sara Hildéns och Saastamoinenstiftelsens samlingar.

Ytterligare information

amanuens Annina Sirén
tel. + 358 2 2627 094 / +358 50 3568 800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi
www.karivehosalo.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018