Nestori Syrjälä vald som mottagare av Henry Lönnfors ateljéstipendiat för åren 2015–2017
08.01.2015

Utgivningsfri den 10.1.2015

Nestori Syrjälä vald som mottagare av Henry Lönnfors ateljéstipendiat för åren 2015–2017


Styrelsen för Konstföreningen i Åbo har valt bildkonstnär Nestori Syrjälä (f.1983) som mottagare av Henry Lönnfors ateljéstipendiet för åren 2015–2017. 25 bildkonstnärer från Åbo med omnejd ansökte om ateljéstipendiatet.

Nestori Syrjälä har studerat vid Kongelige Danske Kunstakademin och Kungl. Konsthögskolan i Sverige samt utexaminerats från Bildkonstakademins utbildningslinje för skulptur. Under de senaste åren har han huvudsakligen arbetat med videokonst och platsspecifika installationer men han har också skapat mindre skulpturer och objektkollage. Med hjälp av ateljéstipendiatet ämnar Syrjälä koncentrera sig på videokonst samt fördjupa sin objektorienterade arbetsmetod.

Syrjäläs arbetsmetod baserar sig på observation, humor och ett mångfacetterat samarbete. Utgångspunkten för hans konst är allvaret i ekologiska kriser samt vår kollektiva okunskap inför hur man kunde hantera situationen och göra krävda, samhälleliga förändringar. Syrjälä är speciellt intresserad av dolda, kulturella och samhälleliga dimensioner som har att göra med vår natursyn, vår livsstil och vår människouppfattning.

Efter sin utexaminering har Syrjälä arbetat i residenser i Finland och utomlands men utan ordinarie arbetsutrymmen.  Konstnären som tillbringat sin ungdom i Salo och studerat i Helsingfors skall nu flytta till Åbo. Före det hinner Syrjälä tillbringa januari och februari i ett residens i Mazzano, Italien.

Henry Lönnfors (1939–2004) var Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare, och i enlighet med hans testamente inrättade Konstföreningen år 2004 en ateljé som bär hans namn. Vindsateljén ligger i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken i Åbo, och på basis av ansökningar utser styrelsen för Konstföreningen i Åbo en konstnär som får disponera ateljén som arbetslokal i tre år. Den första stipendiaten var bildkonstnären Kati Immonen som arbetade i ateljén åren 2005–2008, under åren 2009–2011 arbetade Hanna Seppänen där och under åren 2012–2014 var ateljén i Erkki Nampajärvis förfogande.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
museichef Kari Immonen
kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi
puh. (02) 2627 099
www.turuntaidemuseo.fi
www.nestorisyrjala.com
 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018