ELLEN THESLEFF 23.1-17.5.2015
14.01.2015

ELLEN THESLEFF

Åbo konstmuseum 23.1–17.5.2015

Pressträff torsdagen den 22.1.2015 kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo).
Vernissage torsdagen den 22.1 kl.18–20. Välkommen!

 
Ellen Thesleff (1869–1954) var en av de mest kända konstnärerna under den finska konstens guldålder och hörde tillsammans med Helene Schjerfbeck till landets ledande modernister från 1900-talets början och långt framåt. Som konstnär var hon mycket självsäker och lyckades ständigt förnya sig under sin ovanligt långa karriär som varade i över sextio år. Konstnären och hennes verk vann erkännande redan under hennes livstid.

Utställningen består av över hundra verk och dess tyngdpunkt ligger på Thesleffs målningar och färgträsnitt. Den presenterar konstnärens lysande skaparbana, börjande från genombrottsverket Eko (1891) som ännu är knutet till realismen och därifrån vidare till de förvånansvärt moderna målningar som hon skapade i sin ålderdom. Konstnärens flertaliga resor till Italien gjorde ett starkt intryck på henne. Detta fick från och med 1900-talets början sitt uttryck i allt mer kraftfull kolorit och som ett bredare formspråk i såväl hennes måleri som grafik.

Naturen stod i mittpunkten för Thesleffs konst. Speciellt nära hjärtat låg det tavastländska landskapet och det italienska kulturlandskapet men hon använde sig också av allegoriska teman som hämtat inspiration från naturen. Konstnären gjorde även stilleben, porträtt och självporträtt samt figurmotiv. Thesleff och hennes två systrar var musikaliska vilket avspeglas ofta i motivvalen i hennes verk.

Förutom målare var Thesleff en mycket betydande konstgrafiker. Hon blev en mästerlig skapare och förnyare av färgträsnittet. Hon kan tillsammans med Akseli Gallen-Kallela anses vara det stora namnet inom tidig finsk träsnittskonst. Hennes färgträsnitt och målningar skapades i dialog med varandra, vilket kan ses i motivvalet, koloriten och utförandet.

Thesleff deltog flitigt, över trettio gånger, under sin livstid i Konstföreningens i Åbo årsutställningar. Många av hennes verk som sedermera blivit klassiker fanns till påseende i Åbo redan som alldeles nya. Trots det är detta den första omfattande utställningen av Thesleffs konst på Åbo konstmuseum.

Under våren ordnas det fyra specialguidningar till utställningen: den 31.1 kl. 14 vägleder Leena Ahtola-Moorhouse publiken i Thesleffs konst (på finska) och den 21.2 kl. 14 berättar utställningens kurator Christian Hoffmann om utställningens bakgrund och tillkomstprocess (på finska). Bildkonstnär Sirkku Ketola berättar om Thesleffs grafik den 28.2 med en guidning kl. 13 och en workshop som börjar kl. 14.30 (på finska). Som avslutning får Thesleffs släkting, filmregissör Antonia Ringbom, ordet den 21.3 då hon guidar i utställningen kl. 13 på finska och kl. 15 på svenska. Närmare information om programmet finns på museets www-sidor.

YTTERLIGARE INFORMATION
äldre amanuens Christian Hoffmann
tel. + 358 2 2627 097
christian.hoffmann(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018