STUDION Erkki Nampajärvi: Kollager 23.1-8.3.2015
14.01.2015

ERKKI NAMPAJÄRVI: KOLLAGER

Åbo konstmuseum, Studion 23.1–8.3.2015

Pressträff torsdagen den 22 januari kl. 11 på Åbo konstmuseum (Auragatan 26, Åbo).
Vernissage torsdagen den 22 januari kl. 18–20. Konstnären är närvarande vid bägge tillfällen. Välkommen!
 

Studions vårsäsong öppnas av aboensiska bildkonstnären Erkki Nampajärvi (f. 1982). Under åren 2012–2014 arbetade han som Konstföreningens i Åbo valda stipendiatkonstnär i Henry Lönnfors ateljé vid Puolalaparken. Stipendiattiden avslutas nu med en utställning som presenterar Nampajärvis nyaste verk från åren 2014–2015.

Nampajärvi blev utexaminerad från Åbo Konstakademi 2010 och han igenkänns i synnerhet för sina stora bläckteckningar. Under den senaste tiden har de vid sin sida fått expressiva, allt mer abstrakta målningar som i likhet med teckningarna utnyttjar kollagens möjligheter. ”Jag börjar mina konstverk nästan som av misstag. En bläckplump eller en intressant form kan få mig igång. Jag brukar samtidigt arbeta med flera målningar eller teckningar. Det händer att jag påbörjar ett arbete som sedan får vänta i flera månader, till och med år. I något skede, när känslan är rätt, kan konstverket sedan bli snabbt färdigt. Till det här kan ett specialintresse inverka; t.ex. teckningar, kollage, bildöverföring eller måleri. Dessa perspektiv eller stämningar varierar i cykler. När jag känner att jag inte längre har något speciellt att säga med min teckning, övergår jag till målandet.”

I sitt arbete litar Nampajärvi på sin intuition. Hans apokalyptiska teman föds ofta i det undermedvetna och de kretsar kring det privata livet, samhället, religion, svart humor och andra mysterier. Bit för bit bygger han upp en bildvärld där själslandskapets grundton är dyster, rå och ställvis även mardrömslik.

Juris doktor Henry Lönnfors (1939–2004) var Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare, och i enlighet med hans testamente inrättade Konstföreningen år 2004 en ateljé som bär hans namn. På basis av ansökningar utser styrelsen för Konstföreningen i Åbo en konstnär som får disponera vindsateljén i fastigheten Bost. Albatross Ab i Puolalaparken som arbetslokal för tre år framåt. Förutom Nampajärvi har ateljén använts av Kati Immonen och Hanna Seppänen. Som ny stipendiat för åren 2015–2017 har man valt Nestori Syrjälä.

YTTERLIGARE INFORMATION
amanuens Annina Sirén
tel. + 358 2 2627 094 / +358 50 3568 800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
www.abokonstmuseum.fi
erkkinampajarvi.daportfolio.com
 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018