SAMLADE VERK fr.o.m. 15.2.2013
05.02.2013

SAMLADE VERK
Åbo konstmuseum fr.o.m. 15.2.2013

Medieinformation torsdag 14.2.2013 kl. 11 på Åbo konstmuseum, Auragatan 26, Åbo.
Välkommen!


Världen uppenbarar sig för oss som olika slags berättelser: det vi ser, upplever och minns, det vi drömmer om blir till berättelser, och också hela vår västerländska kultur grundar sig på berättelser. Samlade verk presenterar arbeten ur Åbo konstmuseums samling med utgångspunkt i berättelsetemat. Utställda är ett hundratal verk som representerar både den äldre konstens litterära favoritteman och mer personliga berättare inom nutidskonsten. Utställningen visar hur välkända berättelser och litterära gestalter lever inom bildkonsten och hurdana nya och okända historier konstnärerna berättar. Betraktaren gör en upptäckts-färd såväl bland museets verk som i sin egen fantasi.

Samlade verk granskar berättelserna genom fyra teman. Upptäcktsfärden inleds med den västerländska kulturens äldsta historier, de bibliska och mytologiska motiven. Hur kom världen till och vilka är vi? Även historien är ett kontinuum av berättelser som förändrats och berättats på nytt, men vems historier berättar vi och ur vems synvinkel? De olika berättelsegenrerna presenteras genom skräckhistorier, surrealistiska drömbilder och passionerade kärlekshistorier. Till sist förs betraktaren till sago- och fantasigestalternas och de välkända litterära personernas värld. Hurdana nya äventyr har änglarna, djävlarna, skogsandarna, Don Quijote, Lolita och Rödluvan råkat in i den här gången?

Hängningen har gjorts så, att 1800-talet möter 2000-talet och gamla klassiker förenas med nyare förvärv ur samlingen. Representerade är bl.a. Magnus Enckell, Robert Wilhelm Ekman, Akseli Gallen-Kallela, Juhani Harri, Hannaleena Heiska, Helena Hietanen, Alpo Jaakola, Ismo Kajander, Manno Kalliomäki, Jukka Korkeila, Harro Koskinen, Edwin Lydén, Otto Mäkilä, Viljo Mäkinen, Päiviö Pyöttiälä, Johannes Takanen, Kain Tapper, Anna Tuori och Miikka Vaskola. Utställningen har kuraterats av Åbo konstmuseums amanuens Annina Sirén och äldre amanuens Christian Hoffmann.

Utställningen presenterar berättelser också i bokstavlig mening, för utställningssalarnas teman kompletteras av ett urval litterära klassiker som besökarna kan läsa i. Man kan ge sig hän åt berättelserna också på en (finskspråkig) specialguidning lördag 9.3 kl. 14, då författaren, läraren i kreativt skrivande Nina Repo presenterar utställningen med utgångspunkt i berättelserna.

Ytterligare uppgifter:
Annina Sirén, tfn (02) 2627 094, 050 3568800
annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi
Christian Hoffmann, tfn (02) 2627 097
christian.hoffmann(at)turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi
 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018