Lars Göran Johnssons samling till Åbo konstmuseum
15.04.2016

Får publiceras 22.4.2016

Lars Göran Johnssons samling till Åbo konstmuseum

Välkommen för ytterligare information på vår brunch med champagne 22.4 kl. 12 i Åbo konstmuseum (Auragatan 26). Donatorn Lars Göran Johnsson och representanter för museet deltar.

Medicine och kirurgie doktorn, docent Lars Göran Johnsson har donerat sin samling på över 300 verk till Åbo konstmuseum. Johnssons samling hör till de mest betydelsefulla, fortfarande växande privata samlingarna i vårt land. Dess kärna består av verk som företräder den nordiska konstruktivismen och det koloristiska måleriet. Samlingen erbjuder insikt i såväl den internationella modernismen som vår egen tid. Donationen omfattar målningar, skulpturer, assemblagen, grafik och teckningar.

Lars Göran Johnsson (f. 1931 i Tammerfors) blev intresserad av konst redan som barn och har samlat konst i snart femtio år. Han bor i Helsingfors och Paris, och han betonar slumpens betydelse för konstsamlingens utformning. Han berättar att han skaffat konstverk främst för den estetiska njutningens skull. Vid konstinköpen litar han på sitt öga och sin intuition och på det sättet har samlingen blivit mångfasetterad och personlig.

Donationen kompletterar på ett utmärkt sätt Åbo konstmuseums samling och ger den värdefulla tillskott i synnerhet när det gäller den finska modernismen och samtidskonsten. Samlingen innehåller betydelsefulla verk av inhemska konstnärer, bland annat Birger Carlstedt, Juhani Harri, Ismo Kajander, Leena Luostarinen, Olli Lyytikäinen, Greta Hällfors-Sipilä och Sam Vanni. Det nordiska representeras bland annat av Olle Bærtling,  Bård Breivik och Kristjàn Gudmundsson. Johnsson har också anskaffat verk av den internationella samtidskonstens klassiska namn, till exempel Josef Albers, Anthony Caro och Victor Vasarely. Den amerikanska konsten efter 1960-talet representeras bland annat av John Cage, Helen Frankenthaler och Frank Stella. Vid ingången av 2000-talet började Johnsson intressera sig för de unga inhemska målarnas expressiva uttryckssätt som skapar en intressant kontrast till samlingens i övrigt stillsamma estetiska framtoning. I donationen ingår verk av bland annat Janne Räisänen, Jukka Korkeila, Elina Merenmies, Anna Retulainen,  Jyrki Riekki och Johanna Ehrnrooth.

Till Åbo konstmuseum kommer samlingen från Björneborgs konstmuseum där den varit deponerad sedan 1985. Björneborgs konstmuseum måste på våren avstå från Johnssons verk efter ha mist en del av sina förvaringsutrymmen. Åbo konstmuseum förbereder en utställning av samlingen 2018. Mer om samlingen kan man läsa i boken Lars Göran Johnsson – Taidekokoelma / Konstsamling / Art Collection, som Björneborgs konstmuseum utgav 2015.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256
www.abokonstmuseum.fi

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018