Tilda Lovell: The Queen Conch
30.11.2018–20.1.2019
Tilda Lovells verk har sin upprinnelse i människosjälens mörka skrymslen och innehåller förutom postakopalyptiska speglingar en stor portion surrealism och svart humor. De drömlika installationerna frammanar säregna syner och livsformer med hjälp av skulptur, animation, organiskt material och upphittade föremål.

The Queen Conch dyker djupt ner i havet och erbjuder betraktaren en magisk syn som är uppbyggd av mörkret och de ljusglimtar som stiger upp ur det, av skuggor, rörlig bild och och av denna världens märkliga organismer och varelser som ofta genomgått metamorfoser. Många av utställningens föremål påminner om de arkeologiska fynd som vilar på havets botten, mystiska magiska föremål och mumifierade havsdjur eller skelett av havsdjur. Det sandtäckta landskapet är avklätt, tyst och formlöst, och det erbjuder betraktaren varierande perspektiv och drömlika proportioner. Hela härligheten övervakas av en varelse som bär utställningens namn, är täckt av snäckor och havsanemoner och reser sig ur sanden dels i människoskepnad, dels som en gudomlig skapare eller ett synskt orakel.

Många av Lovells tidigare verk har inspirerats av Hieronymus Bosch; stämningarna i hans fantasifulla verk, det förskräckande och det komiska, återfinns också i Studion. Helheten är uppbyggd av överraskande associationer och kombinationer och kommer betraktaren att tänka på det mytomspunna Atlantis, Grimms sagor eller renässanstidens kuriosakabinett. Här förenas på ett för Lovell karakteristiskt sätt skönhet och skräck, primitiv och högtstående kultur samt njutning och avsky, vilket gör verkens dragningskraft omöjlig att motstå.

Tilda Lovell (f. 1972 i Mölndal, Sverige) avlade skulptörexamen vid Hovedskous målarskola i Göteborg år 1998 och magisterexamen i konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm år 2003. Numera bor och arbetar hon i Hälsingland  och Stockholm. Verk av henne har visats på många museer och gallerier runtom i Sverige och inköpts bland annat av konstmuseerna i Malmö och Göteborg. Lovell har också gjort flera beställningsarbeten för offentliga rum. Tidigare har hennes produktion presenterats i Finland på Åbobiennalen 2013.

Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

www.tildalovell.se
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019