Tuomas Aleksander Laitinen: Dossier of Tentacular
26.1.–18.3.2018

Tuomas Aleksander Laitinens videoverk Dossier of Tentacular (2018) är en komplicerad och tragikomisk organism som behandlar teknikerna för informationsproduktion och -delning, ekologiska förändringar och frågor som gäller det neoliberala språkbruket. Visuellt har verket drag av en annotationsbok som fylls med bilder, scheman och anteckningar. Verkets texter grundar sig på olika sätt att använda språket: ett modalvärde är det förklarande, föreläsningsliknande uttryckssättet och ett annat är en poetisk artificiell intelligens som baseras på Samuel Becketts hela produktion. Utgående från de nyckelord och impulser som anknyter till verkets tema producerar algoritmen absurd poesi som erinrar om förebilden och med möda rör sig framåt. I verket sammanvävs detta material på ett kaotiskt sätt och skapar skiktade metafiktiva nivåer.

Dossier of Tentacular leder vidare i den riktning som Laitinens tidigare verk Receptor (2017) och A Porous Share (2017) stakade ut. I de här nyaste verken har Laitinen utnyttjat artificiell intelligens som skapats med hjälp av ett anpassat neuronät. Förutom den artifiella intelligensen granskade Receptor, liksom Dossier of Tentacular, också den särartade intelligensen hos en annan icke-mänsklig aktör, bläckfisken. Begreppet tentacular anknyter inte bara till bläckfiskarmar och förgreningar utan också till en organism som förekommer i bildströmmen. Granskningen av det icke-mänskliga aktörskapet har i Laitinens verk samband med hans kritik av det binära tänkandet och strävar efter att skapa mönster för mångformighet. I centrum finns de lösligt sammanhörande fenomenen som får flyta fritt och bygga nät mellan olika teman och ämnen.

Tuomas Aleksander Laitinen (f. 1976) avlade examen vid Bildkonstakademin år 2008 och bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk utnyttjar han rörlig bild, performans, 3D-animation, ljus och ljud, och han är inriktad på att granska olika substansers cirkulation, biologiska reaktioner och ekologiska knutpunkter. Verk av Laitinen har ofta varit utställda såväl i vårt land som på de internationella arenorna. År 2013 erhöll Laitinen Finlands konstakademis pris, som inbegrep en större separatutställning i EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Våren 2018 kommer verk av honom att presenteras också på den 21:a biennalen i Sydney och på en separatutställning i Amado Art Space Soul, Korea.

Dossier of Tentacular (2018)

Regi, 3D-animering, editering, ljud: Tuomas Aleksander Laitinen
Föreläsningsmanus: Kimmo Modig
Recitation: Kimmo Modig, Rebecca Clamp
Foto: Thomas Kinsman, Tuomas A. Laitinen, Ezra Gould
Neuronät: Karmel Allison
Produktionsassistent, 3D-animering: Paul Flanders
Sång: Ada Bergroth, Soila Lauronen, Jenni Meinilä, Outi Silfverberg, Herne Väätäinen
Harpa: Lily-Marlene Puusepp
Musik: Tuomas Aleksander Laitinen, Pekka Toivonen
Font: Schick Toikka
3D-modellering av rollspelstärningarna: Peter Rinblad CC BY-NC 3.0

Tack:
New England Aquarium / Chris Burgess
GRASP lab, University of Pennsylvania / Jeremy D. Brown och Katherine J. Kuchenberger

En del av arbetet baserar sig på fyrakanalsinstallationen Receptor, som presenterades på utställningen ARS17 i Kiasma. Produktionsstöd: Avek/Kiasma

Utställningen har fått understöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

www.tuomasalaitinen.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018